Szukaj

Unia Europejska2

Unia Europejska

 

Ad 1. Nowe tereny inwestycyjne w gminie Nowiny szansą gminy i regionu

Ad 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowiny- Etap I i II.

Ad 3. Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej poprzez inwestycje w OZE

Ad 4. Budowa sciezek rowerowych na terenie Gminy Nowiny.

Ad 5. Sciezka edukacyjna na te renie gminy Nowiny

Ad 6. Rozbudowa przedszkola samorządowego

Ad 7. Nowa grupa żłobkowa.

Ad 8. Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Nowiny i Gminy Piekoszów

Ad 9. Termomodernizacja bu dynków oświatowych w Bolechowicach i Kowali na terenie gminy Nowiny.

Ad 10. Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie gminy Nowiny ETAP III.

Ad 11. Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie gminy Nowiny – Etap IV.

Ad 12. Kompleksowa rewitalizacja c entrum gminy Nowiny.

Ad. 13. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus gm. Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących