Szukaj
Szukaj

Roczne programy współpracy i sprawozdania z realizacji programów współpracy

UCHWAŁA NR RG-XLI/494/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Wynik konsultacji w sprawie “Programu Współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r”

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi (…) na 2022 rok

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących