Szukaj

Roczne programy współpracy i sprawozdania z realizacji programów współpracy

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.


Wyniki konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”


Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022r.


Roczne programy Współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.


Wyniki o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi w spr. projektu uchwały „Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi…. na 2023 r.”


Zarządzenie w spr. konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Nowiny z org. pozarząd. Oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” 


UCHWAŁA NR RG-XLI/494/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok


Wynik konsultacji w sprawie “Programu Współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.


Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny


Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi (…) na 2022 rok


 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących