Szukaj

Strategia Rozwoju Gminy Nowiny na lata 2023-2030

 

ZAPROSZENIE NA 

WARSZTATY DOTYCZĄCE WYPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ

STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWINY NA LATA 2023-2030

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023r. poz.40 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2023r. poz.1259)

 

Wójt Gminy Nowiny zaprasza

mieszkańców gminy, interesariuszy, przedstawicieli gminy i wszystkich zainteresowanych współtworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Nowiny

na warsztaty dotyczące wypracowania założeń strategii

 

Spotkanie odbędzie się 25 października o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Nowiny przy ul. Białe Zagłębie 25.

 

Celem spotkania jest:

omówienie zakresu prac nad projektem strategii oraz poznanie opinii i zebranie uwag do dokumentu. Wszyscy mieszkańcy i interesariusze mają możliwość zgłaszania propozycji zapisów do projektu strategii w okresie do 17 listopada 2023r.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Nowiny na lata 2023-2030. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane  w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, np.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział, i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankietę można pobrać klikając na poniższy link: https://tiny.pl/cjd4n

lub pobrać wersję papierową: Ankieta papierowa

Wypełnioną ankietę prosimy:

– składać w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Nowiny 

– przekazać w wersji elektronicznej na adres zmudzinska@pgksa.pl, do 17 listopada 2023r.

 

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Wójt Gminy Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących