Szukaj

Ścieżki turystyczne

Na tych, którzy kochają spędzanie czasu poza domem w gminie Nowiny czekają ścieżki dydaktyczno-turystyczne i historyczne, ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe.

Ścieżki turystyczne

Przewodnik turystyczny dla pasjonatów przyrody

Nowińska Ścieżka Turystyczna – 7-miokilometrowa pętla na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, której początek i koniec wyznaczony został przy leśniczówce w Szewcach. Na trasie znajduje się dziewięć przystanków z tablicami z opisem wydarzeń historycznych i zagadnień przyrodniczych. Trasę ścieżki wskazują drogowskazy.

Czerwony szlak turystyczny im. Sylwestra Kowalczewskiego

Ma długość 20,5 km i prowadzi Doliną Chęcińską z Chęcin przez pasma: Zelejowskie, Bolechowickie, Zgórskie i Kadzielniańskie aż do Kielc.

Trasa:
0,0 km: Chęciny, rynek PKS, MPK
3,0 km: Góra Zelejowa
4,5 km: Zelejowa
7,0 km: Czerwona Góra MPK, kamieniołom Zygmuntówka
8,0 km: Jaskinia Raj, parking i zajazd
9,5 km: Zgórsko
10,5 km: Patrol 
12,5 km: Zalesie
15,0 km: Kielce Białogon 
17,5 km: góra Brusznia MPK
20,0 km: góra Karczówka
20,5 km Kielce, ul. Podklasztorna

Niebieski szlak im. Edmunda Padechowicza

Szlak liczący niemal 70 km wiedzie z Łagowa, przez Daleszyce, Kielce – aż do Chęcin. Na terenie gminy Nowin prowadzi przez rezerwat Góra Żakowa, nie omijając pomnika w Szewcach.

Trasa:
0,0 km: Łagów, Rynek
4,0 km: Bielowa
6,0 km: Sędek
7,7 km: Góra Kiełki
11,8 km: Góra Zamczysko
13,5 km: Widełki
14,7 km: Góra Włochy
15,8 km: Góra Stołowa
17,8 km: Góra Września
22,8 km: Niwki Daleszyckie
24,6 km: Daleszyce
28,6 km: Brzechów
30,2 km: Góra Sikorza
32,6 km: Niestachów
34,5 km: Góra Otrocz
39,0 km: Góra Zalasna
39,5 km: Mójcza
41,9 km: Kielce, Bukówka
43,1 km: Telegraf
44,2 km: Kielce, ul. Popiełuszki
45,7 km: Kielce, ul. Ściegiennego
48,6 km: Pierścienica
50,6 km: Góra Biesak
52,7 km: Słowik
55,6 km: Góra Patrol
58,0 km: Szewce, pomnik
64,5 km: Jaskinia Piekło
69,3 km: Chęciny

Ścieżki rowerowe

Szlak rowerowy w Nowinach (oznakowanie zielone) liczy 7,6 kilometra. Ta trasa rowerowa została wytyczona przez wzniesienia Pasma Zelejowskiego, na południowy wschód od Kielc.
Prowadzi przede wszystkim leśnymi drogami. Szlak wytyczony został pomiędzy starym nieczynnym kamieniołomem Szewce znajdującym się na zboczach góry Okrąglicy a okolicami wsi Gałęzice.

Ze szlakiem łączy się ścieżka rowerowa rozpoczynająca się na skraju Szewc i prowadząca przez Zgórsko aż do drogi wojewódzkiej 762.
Z kolei wzdłuż tej drogi od granicy z Kielcami do granicy z gminą Chęciny prowadzi kolejny odcinek ścieżki rowerowej.

Szlaki kajakowe

Trzcianki – Lipowica / Tokarnia (11,2 km /16,7 km)

Przewodnik kajakowy Krolestwo Nidy

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących