Szukaj

Ścieżki turystyczne

Na tych, którzy kochają piesze wędrówki przyrodnicze w gminie Nowiny czekają ścieżki dydaktyczno-turystyczne i historyczne.

Nowińska Ścieżka Turystyczna – 7-miokilometrowa pętla na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, której początek i koniec wyznaczony został przy leśniczówce w Szewcach. Na trasie znajduje się dziewięć przystanków z tablicami z opisem wydarzeń historycznych i zagadnień przyrodniczych. Trasę ścieżki wskazują drogowskazy.

Czerwony szlak turystyczny im. Sylwestra Kowalczewskiego

Ma długość 20,5 km i prowadzi Doliną Chęcińską z Chęcin przez pasma: Zelejowskie, Bolechowickie, Zgórskie i Kadzielniańskie aż do Kielc.

Trasa:
0,0 km: Chęciny, rynek PKS, MPK
3,0 km: Góra Zelejowa
4,5 km: Zelejowa
7,0 km: Czerwona Góra MPK, kamieniołom Zygmuntówka
8,0 km: Jaskinia Raj, parking i zajazd
9,5 km: Zgórsko
10,5 km: Patrol 
12,5 km: Zalesie
15,0 km: Kielce Białogon 
17,5 km: góra Brusznia MPK
20,0 km: góra Karczówka
20,5 km Kielce, ul. Podklasztorna

Niebieski szlak im. Edmunda Padechowicza

Szlak liczący niemal 70 km wiedzie z Łagowa, przez Daleszyce, Kielce – aż do Chęcin. Na terenie gminy Nowin prowadzi przez rezerwat Góra Żakowa, nie omijając pomnika w Szewcach.

Trasa:
0,0 km: Łagów, Rynek
4,0 km: Bielowa
6,0 km: Sędek
7,7 km: Góra Kiełki
11,8 km: Góra Zamczysko
13,5 km: Widełki
14,7 km: Góra Włochy
15,8 km: Góra Stołowa
17,8 km: Góra Września
22,8 km: Niwki Daleszyckie
24,6 km: Daleszyce
28,6 km: Brzechów
30,2 km: Góra Sikorza
32,6 km: Niestachów
34,5 km: Góra Otrocz
39,0 km: Góra Zalasna
39,5 km: Mójcza
41,9 km: Kielce, Bukówka
43,1 km: Telegraf
44,2 km: Kielce, ul. Popiełuszki
45,7 km: Kielce, ul. Ściegiennego
48,6 km: Pierścienica
50,6 km: Góra Biesak
52,7 km: Słowik
55,6 km: Góra Patrol
58,0 km: Szewce, pomnik
64,5 km: Jaskinia Piekło
69,3 km: Chęciny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących