Szukaj
Szukaj

Programy polityki zdrowotnej

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2021- 2025

  1. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025:

Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Nowiny, u których nie występują przeciwskazania do szczepienia. Zgodnie z danymi populacja osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Nowiny liczy ok. 1 400 osób. Program obejmie corocznie ok. 400 mieszkańców (ok. 28,6% ogółu).

Program obejmie koszt zakupu szczepionki i zaszczepienie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, udzieleniem przez lekarza kluczowych informacji na temat szczepienia (m.in. zakres działania szczepionki oraz jej bezpieczeństwo) oraz uzyskaniem świadomej zgody pacjenta,. Szczepienie będzie realizowane w schemacie 1 dawkowym w ciągu jednego roku.

W ramach programu zostanie przeprowadzona akcja informacyjna w postaci plakatów oraz edukacja zdrowotna w formie wykładu on-line obejmujący zagadnienia związane
z zakażeniem wirusem grypy. Plakat oraz wykład będą dostępny na stronie internetowej Gminy oraz realizatora programu.

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie -pobierz

  1. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Nowiny na lata 2021-2025:

Program skierowany jest do zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Nowiny 13-latków (dziewcząt i chłopców), urodzonych w latach 2008-2012, oraz ich rodziców. W ramach akcji edukacyjnej planuje się w okresie realizacji objąć programem wszystkich mieszkańców Gminy urodzonych w latach 2008-2012 (łącznie ok. 435 osób) oraz ok. 400 osób, będących rodzicami nastoletnich beneficjentów programu. W ramach akcji szczepień ambulatoryjnych planuje się corocznie objąć programem ok. 40% populacji docelowej dziewcząt 13-letnich tj. ok. 80 nastolatek urodzonych w latach 2008-2012.

Program obejmie koszt zakupu szczepionki, zaszczepienie poprzedzone kwalifikacją do programu, badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, udzieleniem przez lekarza kluczowych informacji na temat szczepienia (m.in. zakres działania szczepionki oraz jej bezpieczeństwo) oraz uzyskaniem świadomej zgody rodziców/opiekunów prawnych pacjenta. Szczepienie będzie realizowane w schemacie 2 dawkowym.

W ramach programu zostanie przeprowadzona również akcja informacyjna w postaci plakatów, ulotek oraz edukacja zdrowotna. Przeprowadzone zostaną wykłady dla nastolatków w szkołach na terenie Gminy Nowiny. Natomiast wykład on-line dla rodziców zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy oraz na stronie realizatora programu, obejmujący zagadnienia związane z zakażeniem wirusem HPV.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego – pobierz

  1. Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025

Program obejmuje szczepienia przeciwko ospie wietrznej oraz meningokokom typu
B i C.

Program szczepień przeciwko ospie wietrznej jest skierowany do dzieci w wieku 12 m.ż – 3 r.ż zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy. Szczepienie będzie realizowane w schemacie 2 dawkowym.

Natomiast program szczepień przeciwko meningokokom typu C skierowany jest do dzieci w wieku 14 m.ż. – 18 m.ż. oraz młodzieży w wieku 13-14 lat zamieszkałych
i zameldowanych na terenie Gminy Nowiny. Szczepienie będzie realizowane w schemacie 2 dawkowym.

Szczepienia przeciwko ospie wietrznej i meningokokom typu C będą podawane podczas jednej wizyty lekarskiej.

Szczepieniem przeciwko meningokokom typu B będą objęte dzieci w wieku 2 m.ż. – 11 m.ż. zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Nowiny. Szczepienie będzie realizowane w schemacie 1 dawkowym, sfinansowane ze środków Gminy. Natomiast zalecane jest podanie 2 kolejnych dawek, sfinansowanych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Program zakłada objęcie interwencjami 75% wskazanej populacji, tj. około 323 dzieci (szczepienia ochronne) i około 800 rodziców (działania edukacyjne). Program obejmie zaszczepienie około 86 osób/rok, łącznie przeciwko wymienionym patogenom.

Program obejmie koszt zakupu szczepionek, zaszczepienie poprzedzone będzie kwalifikacją do programu, badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, udzieleniem przez lekarza kluczowych informacji na temat szczepienia (m.in. zakres działania szczepionki oraz jej bezpieczeństwo) oraz uzyskaniem świadomej zgody rodziców/opiekunów prawnych pacjenta.

W ramach programu zostanie przeprowadzona również akcja informacyjna w postaci plakatów, ulotek oraz edukacja zdrowotna w formie wykładu on-line z zakresu edukacji zdrowotnej w odniesieniu do zakażeń meningokokami i ospą wietrzną., który dostępny będzie na stronie internetowej Gminy oraz stronie internetowej realizatora.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących