Szukaj

Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA

 

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Nowiny, znalazłeś się z w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, nie jesteś w stanie samodzielnie pokonać piętrzących się problemów, zgłoś się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. Pracownik socjalny udzieli informacji dotyczącej procedury ubiegania się o pomoc finansową lub rzeczową oraz wyjaśni jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pomocy.

Po złożeniu podania o przyznanie pomocy, pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych udaje się na wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, majątkowej i finansowej rodziny. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Kierownik Ośrodka.

Szczegóły dotyczące form, zasad i kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.,poz. 2268).

 

Kadra Ośrodka
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowinach

mgr Marcin Król – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

PRACOWNICY SOCJALNI

mgr Żaneta Kaleta – Pracownik socjalny
mgr Anna Harat – Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej
mgr Agata Bojnowska – Specjalista pracy socjalnej

ŚWIADCZENIA RODZINNE i WYCHOWAWCZE

mgr Joanna Hałasa – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
mgr Ewelina Barwinek – Inspektor ds. obsługi Funduszu Alimentacyjnego
mgr Kamila Bryk – Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ASYSTENT RODZINNY

mgr Paulina Kurcz-Hersztek – Asystent rodziny

ADMINISTRACJA

mgr Małgorzata Zając – Inspektor ds. administracyjno-biurowych

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Kamila Zatorska – Główny księgowy

REJONY OPIEKUŃCZE

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach pracują na przydzielonych Rejonach Opiekuńczych:

mgr Żaneta Kaleta– Pracownik socjalny
• Sitkówka
• Trzcianki
• Zgórsko

mgr Agata Bojnowska – Specjalista pracy socjalnej
• Kowala
• Kowala Mała
• Bolechowice
• Wola Murowana

mgr Anna Harat-Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań nieparzyste
• Zagrody
• Szewce
• Zawada
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 1, 3, 5, 11,

mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej

 • Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań parzyste,
  • Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
  • Nowiny, ul. Parkowa,
  • Nowiny, ul. Szkolna,
  • Słowik, ul. Markowizna

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

 1. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

NIP: 9591310753

REGON: 290416684

e-mail: gops@nowiny.com.pl

www.gopsnowiny.pl

bip gopsnowiny.ssdip.bip.gov.pl

Lp.

Dział

Imię i nazwisko pracownika

Numer telefonu

1.

Kierownik

Marcin Król

41 347-56-71

2.

Księgowość

Kamila Zatorska

41 347-56-72

3.

Administracja

Małgorzata Zając

41 347-56-73

4.

Pracownik socjalny

Anna Harat-Pypeć

41 347-56-74

5.

Pracownik socjalny

Edyta Nowak

41 347-56-75

6.

Pracownik socjalny

Agata Bojnowska

41 347-56-76

7.

Pracownik socjalny

Żaneta Kaleta

41 347-56-77

8.

Asystent rodziny

Paulina Kurcz-Hersztek

41 347-56-78

9.

Fundusz Alimentacyjny

Ewelina Barwinek

41 347-56-79

10.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Joanna Hałasa

41 347-56-81

11.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Kamila Bryk

41 347-56-80

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

 1. Białe Zagłębie 25
  26 – 052 Nowiny
  gops@nowiny.com.pl
  Telefon komórkowy: 798 572 835

 

GOPS Nowiny czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.15 – 15.15

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących