Szukaj
Szukaj

Pomoc społeczna

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Nowiny, znalazłeś się z w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, nie jesteś w stanie samodzielnie pokonać piętrzących się problemów, zgłoś się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. Pracownik socjalny udzieli informacji dotyczącej procedury ubiegania się o pomoc finansową lub rzeczową oraz wyjaśni jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pomocy.

Po złożeniu podania o przyznanie pomocy, pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych udaje się na wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, majątkowej i finansowej rodziny. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Kierownik Ośrodka.

Szczegóły dotyczące form, zasad i kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkie informacje na temat działalności Ośrodka oraz wzory dokumentów do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w poszczególnych zakładkach: http://www.gopsnowiny.pl/

 

Kadra Ośrodka
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowinach

mgr Marcin Król –  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

PRACOWNICY SOCJALNI

mgr Iwona Oszust –Specjalista pracy socjalnej
mgr Anna Harat – Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej
mgr Agata Bojnowska – Pracownik socjalny

ŚWIADCZENIA RODZINNE i WYCHOWAWCZE

mgr Joanna Hałasa – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
mgr Ewelina Barwinek – Inspektor ds. obsługi Funduszu Alimentacyjnego
mgr Katarzyna Kowalska – Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
mgr Kamila Bryk – Referent ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ASYSTENT RODZINNY

mgr Paulina Kurcz-Hersztek – asystent rodziny

ADMINISTRACJA

mgr Małgorzata Zając  – Inspektor ds. administracyjno-biurowych

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Kamila Zatorska – Główny księgowy

REJONY OPIEKUŃCZE

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach pracują na przydzielonych Rejonach Opiekuńczych:

mgr Iwona Oszust – starszy specjalista pracy socjalnej
•  Sitkówka
• Trzcianki
• Zgórsko
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki   1, 3, 5, 11,

mgr Agata Bojnowska – Pracownik socjalny
• Kowala
• Kowala Mała
• Bolechowice
• Wola Murowana

mgr Anna Harat-Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań nieparzyste
• Zagrody
• Szewce
• Zawada

mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej

• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań parzyste,
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
• Nowiny, ul. Parkowa,
• Nowiny, ul. Szkolna,
• Słowik, ul. Markowizna

KONTAKT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

 NIP: 9591310753
REGON: 290416684

 e-mail: gops@nowiny.com.pl

www.gopsnowiny.pl

bip gopsnowiny.ssdip.bip.gov.pl

telefon komórkowy: 798 572 835

Lp.

Dział

Imię i nazwisko pracownika

Numer telefonu

1.

Sekretariat

Kamila Bryk

41 347-56-70

2.

Kierownik

Marcin Król

41 347-56-71

3.

Księgowość

Kamila Zatorska

41 347-56-72

4.

Administracja

Małgorzata Zając

41 347-56-73

5.

Pracownik socjalny

Anna Harat-Pypeć

41 347-56-74

6.

Pracownik socjalny

Edyta Nowak

41 347-56-75

7.

Pracownik socjalny

Agata Bojnowska

41 347-56-76

8.

Pracownik socjalny

Iwona Oszust

41 347-56-77

9.

Asystent rodziny

Paulina Kurcz-Hersztek

41 347-56-78

10.

Fundusz Alimentacyjny

Ewelina Barwinek

41 347-56-79

11.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Joanna Hałasa

41 347-56-80

12.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Katarzyna Kowalska

41 347-56-81

 

GOPS Nowiny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących