Szukaj
Szukaj

Zwierzęta

Urząd Gminy Nowiny informuje, że realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 r. na niżej wymienione zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych zostali wybrani następujący wykonawcy:

  • Zabiegi sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt wykonuje

Pan Łukasz Paliborek
Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak-Vet”
ul. Staszica 15
26-060 Chęciny
Tel. 41 3151424

  •  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt domowych i leśnych, poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Nowiny:

Pan Mateusz Szczepski
Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA”
Ciecierze 26
26-020 Chmielnik
Tel. 791114114

  • Informację o chorym i poszkodowanym zwierzęciu, w wyniku wypadku drogowego lub innych okolicznościach należy przekazać pod tel.: 41 347-50-77, od poniedziałku  do piątku 7.15-15.15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.
  • Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny:

JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40
z siedzibą w Zawierciu
prowadząca Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu.

Informację o bezpańskim zwierzęciu należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77, od poniedziałku do piątku 7.15-15-15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących