Szukaj

Zwierzęta

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW

 

 Na podstawie uzyskanych wyników badań labolatoryjnych od Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że przyczyną w 16 z 29 badanych przypadków padniętych kotów, była choroba wywołana przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1.

Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w przebiegu zakażeń kotów wirusem grypy ptaków podtyp H5N1, wśród najczęściej obserwowanych objawów stwierdzono:

 • duszność
 • podwyższoną temperaturę ciała
 • otępienie
 • sztywność kończyn
 • intensywną prace tłoczni brzusznej
 • zaburzenia dotyczące źrenic
 • drgawki, ataki padaczkowe.

Na dzień 28 czerwca 2023 r. potwierdzono 16 ognisk choroby w kraju. Wyniki dodatnie uzyskano od kotów, które pochodziły z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Wrocławia, powiatu rzeszowskiego i okolic Zamościa. Dotychczas na terenie województwa świętokrzyskiego nie odnotowano zgłoszeń i podejrzeń choroby.

                W związku z powyższym, w celu prowadzenia dalszych badań, konieczne jest, aby właściciele kotów, w przypadku zaobserwowania u swoich pupili w/w objawów nerwowo – oddechowych, zgłaszali ten fakt do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Ponadto informujemy, że aktualne i pewne dane na temat przedmiotowej
choroby zamieszczane są regularnie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty

Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Urząd Gminy Nowiny informuje, że realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01. 01. 2023 r. do 31. 12. 2023 r. na niżej wymienione zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych zostali wybrani następujący wykonawcy:

 • Zabiegi sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt wykonuje

Pan Łukasz Paliborek
Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak-Vet”
ul. Staszica 15
26-060 Chęciny
Tel. 41 3151424

 •  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt domowych i leśnych, poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Nowiny:

Pan Mateusz Szczepski
Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA”
Ciecierze 26
26-020 Chmielnik
Tel. 791114114

  • Informację o chorym i poszkodowanym zwierzęciu, w wyniku wypadku drogowego lub innych okolicznościach należy przekazać pod tel.: 41 347-50-77, od poniedziałku  do piątku 7.15-15.15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.
  • Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowiny:

Pan Krzysztof Jarek
PUH KRAIZEGA
ul. Na Szaniec 10/43
31-559 Kraków

 • który prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rytlowie, Rytlów 22, 26-234 Słupia, woj. świętokrzyskie.

 

Informację o bezpańskim zwierzęciu należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77, od poniedziałku do piątku 7.15-15-15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.

 • Usuwanie, transport i unieszkodliwienie martwych zwierząt z terenu gminy Nowiny

W dniu 28.12.2022 r. Gmina Nowiny zawarła umowę na wykonanie usług pn.: „Usuwanie, transport i unieszkodliwienie martwych zwierząt lub ich części z terenu gminy Nowiny, w szczególności z pasów drogowych lub innych terenów wspólnych w granicach administracyjnych gminy Nowiny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Odbiór, transport i utylizację padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowiny realizuje przedsiębiorstwo Maciej Glijer BAROS, ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów.

 

Zgłoszenia mieszkańców dotyczące przypadków martwych zwierząt znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych lub innych terenów wspólnych w granicach administracyjnych gminy Nowiny, przyjmowane są:

– telefonicznie przez Urząd Gminy Nowiny tel. 41 3475000 lub 41 41 3475073 – w godzinach pracy urzędu

– przez policję lub operatorów linii alarmowej 112 – poza godzinami pracy urzędu

 

W przypadkach występowania martwych zwierząt lub ich części znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych i drodze wojewódzkiej na terenie gminy Nowiny, zgłoszenia należy kierować do właściwego zarządcy drogi:

– droga wojewódzka 762: Rejon Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku, Zgórsko 124, 26 – 052 Nowiny, telefon: 41 346 53 03;

– drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25 –211 Kielce, telefon: 41 200 17 33.


Harmonogram szczepień psów i kotów

Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących