Szukaj

Zwierzęta

Informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów

OutlookMailOgłoszenie - wiosna 2024 OutlookMailPismo przewodnie - Urzędy Miast i Gmin

 


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW

 

 Na podstawie uzyskanych wyników badań labolatoryjnych od Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że przyczyną w 16 z 29 badanych przypadków padniętych kotów, była choroba wywołana przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1.

Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w przebiegu zakażeń kotów wirusem grypy ptaków podtyp H5N1, wśród najczęściej obserwowanych objawów stwierdzono:

 • duszność
 • podwyższoną temperaturę ciała
 • otępienie
 • sztywność kończyn
 • intensywną prace tłoczni brzusznej
 • zaburzenia dotyczące źrenic
 • drgawki, ataki padaczkowe.

Na dzień 28 czerwca 2023 r. potwierdzono 16 ognisk choroby w kraju. Wyniki dodatnie uzyskano od kotów, które pochodziły z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Wrocławia, powiatu rzeszowskiego i okolic Zamościa. Dotychczas na terenie województwa świętokrzyskiego nie odnotowano zgłoszeń i podejrzeń choroby.

                W związku z powyższym, w celu prowadzenia dalszych badań, konieczne jest, aby właściciele kotów, w przypadku zaobserwowania u swoich pupili w/w objawów nerwowo – oddechowych, zgłaszali ten fakt do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Ponadto informujemy, że aktualne i pewne dane na temat przedmiotowej
choroby zamieszczane są regularnie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty

Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Urząd Nowiny informuje, że realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01. 01. 2024 r. do 31. 12. 2024 r.  na niżej wymienione zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych zostali wybrani następujący wykonawcy:

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowiny:
 • H.U. „KRAIZEGA” Krzysztof Jarek, ul. Na Szaniec 10/43, 31-559 Kraków, prowadzące Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rytlowie, Rytlów 22, 26-234 Słupia.

Informację o bezpańskim zwierzęciu należy przekazać pod podany nr tel.: 41 347-50-77
od poniedziałku do piątku 715 – 1515, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.

 1. Sterylizacja, kastracja oraz znakowanie zwierząt:
 • Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak-Vet”, ul. Staszica 15, 26-060 Chęciny tel. kontaktowy: 41 315-14-24.
 1. Interwencje w przypadku zwierząt domowych i leśnych, poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach:
 • Gabinet Weterynaryjny ZOONA, Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik.

Informację o rannych poszkodowanych zwierzętach, w wyniku wypadku drogowego lub innych okolicznościach należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77 od poniedziałku do piątku 715 – 1515,
po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.

 1. Odbiór, transport i utylizację padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowiny realizuje przedsiębiorstwo:
 • KAROL NIZIOŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE REKO z siedzibą w Kielcach,
  Kazimierza Kaznowskiego, nr 3, lok. 23., NIP 9591038156, REGON 260631489

Zgłoszenia mieszkańców dotyczące przypadków martwych zwierząt znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych lub innych terenów wspólnych w granicach administracyjnych gminy Nowiny, przyjmowane są:

–    telefonicznie przez Urząd Gminy Nowiny tel. 41 347-50-00 lub 41 41 347-50-73 – w godzinach pracy urzędu

–    przez policję lub operatorów linii alarmowej 112 – poza godzinami pracy urzędu

 • W przypadkach występowania martwych zwierząt lub ich części znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych i drodze wojewódzkiej na terenie gminy Nowiny, zgłoszenia należy kierować do właściwego zarządcy drogi:
 • droga wojewódzka 762: Rejon Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku, Zgórsko 124, 26-052 Nowiny, telefon:

   41 346-53-03;

 • drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25 –211 Kielce, telefon:

41 200-17-33.


Harmonogram szczepień psów i kotów

Nowiny

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących