Szukaj

Przemysł wydobywczo-przetwórczy w rejonie Sitkówki

“Intensywny rozwój przedsiębiorstw górniczych na tym obszarze możliwy był dzięki przebiegającej w tym miejscu Iwangrodzko-Dąbrowskiej (Dęblińsko-Dąbrowskiej) linii kolejowej, której budowa została ukończona w 1885 r. Na początku XX w. powstało tu kilka firm eksploatujących wapień, które z biegiem lat ewoluowały, zmieniały nazwy, formy własności i właścicieli”.

Paweł Król (Muzeum Narodowe w Kielcach), Grzegorz Pabian (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Anna Fijałkowska-Mader (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski): Historia przemysłu wydobywczo-przetwórczego w rejonie Sitkówki koło Kielc w pierwszej połowie XX wieku

Studia Muzealno-Historyczne, tom 11, 2019

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących