Szukaj

Projekty ekologiczne

2023

Drzewa i krzewy miododajne.

Wieloletnia ekspansja człowieka nie pozostaje bez wpływu na stan środowiska naturalnego. Od lat ekolodzy alarmują, że pszczoły masowo giną, co niestety może mieć straszne skutki dla produkcji żywności na całym świecie. To te niepozorne owady
są odpowiedzialne za ponad 70% zapyleń, dzięki którym kwiaty zamieniają się w owoce lub warzywa. Mając to na uwadze powinniśmy robić wszystko, by te dzielne i pracowite małe owady miały możliwość przeżyć. Sadzenie roślin miododajnych sprawia, że mogą one zebrać nektar, pyłek i spadź, które potem przetwarzają na miód. Miód z kolei służy do wykarmienia pszczół, szczególnie tych młodych oraz pozwala przeżyć pszczołom zimę. Im więcej pyłku, nektaru i spadzi uda im się zebrać, tym lepsza będzie ich kondycja i tym większa będzie szansa, że ich gatunek przetrwa. Jest to również nadzieja dla ludzi, że nie ustanie produkcja warzyw i owoców.

Te maleńkie owady mają ogromny wkład w funkcjonowanie całego ekosystemu, dlatego wszyscy powinniśmy stwarzać warunki niezbędne do ich życia.

Dlatego Gmina Nowiny co roku prowadzi akcję nasadzenia drzewa miododajnych dzięki przekazanych przez Powiat Kielecki środków finansowych w ramach umowy
nr 11/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Miejscem nasadzenia przedmiotowych drzew jest miejscowość Kowala, działka ew. nr 734/5, obręb geodezyjny Kowala. Posadzono 15 szt. klonu zwyczajnego i  1 szt. głogu dwuszyjkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2022

DRZEWA MIODODAJNE

Gmina Nowiny, dokonała zakupu drzew miododajnych ze środków finansowych przekazanych przez Powiat Kielecki dla Gminy Nowiny w ramach umowy Nr 2/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Miejscem nasadzeń jest miejscowość Nowiny, ul. Białe Zagłębie – działka ew. nr 418/1, obręb geodezyjny Zagrody. Posadzono 11 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny. Nasadzenia drzew miododajnych stanowią ważny element działań proekologicznych i środowiskowych, które mają na celu odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, głównie pszczół. Te maleńkie owady mają ogromny wkład w funkcjonowanie całego ekosystemu, dlatego wszyscy powinniśmy stwarzać warunki niezbędne do ich życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2021

Drzewa i krzewy miododajne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Gmina Nowiny, dokonała nasadzeń drzew i krzewów miododajnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 119/ROW/2021 zawartej w dniu 14 października 2021 r. Miejscem przedmiotowych nasadzeń jest miejscowość Nowiny, ul. Perłowa (dz. ew. nr 35/65, 35/426 i 35/428 obręb geodezyjny Wola Murowana). Posadzono 11 szt. lipy drobnolistnej, 11 szt. klonu pospolitego, 10 jarząbu pospolitego, 10 szt. irgi błyszczącej i 10 szt. budlei dawida.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przy współudziale m.in. Gminy Nowiny, wpisujących się w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z głównych celów nowej strategii jest zasadzenie 3 miliardów drzew i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, a w szczególności pszczół.

Drzewa i krzewy miododajne – rok 2021

W dniu 09 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa nr 21/2021 pomiędzy Gminą Nowiny a Powiatem Kieleckim. W ramach tej umowy zakupiono 7 szt. drzew miododajnych. Zostały nasadzone na działkach ew. nr 295/2 i 296/2 w miejscowości Wola Murowana.

Drzewa i krzewy miododajne – rok 2020

W dniu 23 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa nr 19/20 pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Powiatem Kieleckim. W ramach tej umowy zakupiono 8 szt. drzew miododajnych. Zostały nasadzone na działce ew. nr 39/2 w miejscowości Szewce.

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących