Szukaj
Szukaj

Projekty ekologiczne

Drzewa i krzewy miododajne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Gmina Nowiny, dokonała nasadzeń drzew i krzewów miododajnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 119/ROW/2021 zawartej w dniu 14 października 2021 r. Miejscem przedmiotowych nasadzeń jest miejscowość Nowiny, ul. Perłowa (dz. ew. nr 35/65, 35/426 i 35/428 obręb geodezyjny Wola Murowana). Posadzono 11 szt. lipy drobnolistnej, 11 szt. klonu pospolitego, 10 jarząbu pospolitego, 10 szt. irgi błyszczącej i 10 szt. budlei dawida.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przy współudziale m.in. Gminy Nowiny, wpisujących się w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z głównych celów nowej strategii jest zasadzenie 3 miliardów drzew i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, a w szczególności pszczół.

Drzewa i krzewy miododajne – rok 2021

W dniu 09 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa nr 21/2021 pomiędzy Gminą Nowiny a Powiatem Kieleckim. W ramach tej umowy zakupiono 7 szt. drzew miododajnych. Zostały nasadzone na działkach ew. nr 295/2 i 296/2 w miejscowości Wola Murowana.

Drzewa i krzewy miododajne – rok 2020

W dniu 23 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa nr 19/20 pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Powiatem Kieleckim. W ramach tej umowy zakupiono 8 szt. drzew miododajnych. Zostały nasadzone na działce ew. nr 39/2 w miejscowości Szewce.

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących