Szukaj

Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży

Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025

Program obejmuje szczepienia przeciwko ospie wietrznej oraz meningokokom typu B i C.

Program szczepień przeciwko ospie wietrznej jest skierowany do dzieci w wieku 12 m.ż. – 3 r.ż. zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy. Szczepienie będzie realizowane w schemacie dwudawkowym.

Natomiast program szczepień przeciwko meningokokom typu C skierowany jest do dzieci w wieku 12 m.ż. – 23 m.ż. oraz młodzieży w wieku 13-14 lat zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Nowiny. Szczepienie będzie realizowane w schemacie jednodawkowym.

Szczepienia przeciwko meningokokom typu C będą i ospie wietrznej (1-wsza dawka) podawane podczas jednej wizyty lekarskiej, ewentualnie jedną ze szczepionek osobno pod warunkiem, że druga z tych szczepionek została już uprzednio przyjęta.

Szczepieniem przeciwko meningokokom typu B będą objęte dzieci w wieku 2 m.ż. – 11 m.ż. zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Nowiny. Szczepienie będzie realizowane w schemacie jednodawkowym, sfinansowane ze środków Gminy. Natomiast zalecane jest podanie kolejnej odpłatnej 2 dawki, dla osób chętnych poza programem.

Program zakłada objęcie interwencjami 75% wskazanej populacji, tj. około 323 dzieci (szczepienia ochronne) i około 800 rodziców (działania edukacyjne). Program obejmie zaszczepienie około 86 osób/rok, łącznie przeciwko wymienionym patogenom.

Program obejmie koszt zakupu szczepionek, zaszczepienie poprzedzone będzie kwalifikacją do programu, badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, udzieleniem przez lekarza kluczowych informacji na temat szczepienia (m.in. zakres działania szczepionki oraz jej bezpieczeństwo) oraz uzyskaniem świadomej zgody rodziców/opiekunów prawnych pacjenta.

W ramach programu zostanie przeprowadzona również akcja informacyjna w postaci plakatów, ulotek oraz edukacja zdrowotna w formie wykładu on-line z zakresu edukacji zdrowotnej w odniesieniu do zakażeń meningokokami i ospą wietrzną., który dostępny będzie na stronie internetowej Gminy oraz stronie internetowej realizatora.

Wykonaj pre-test dotyczący chorób zakaźnych

https://docs.google.com/forms/d/1tNNVkbzwJM97OeDmUWh39V7Bx6BflvmX5kRlJSxmQw8/viewform?edit_requested=true

Wykonaj post-test  dotyczący chorób zakaźnych

https://docs.google.com/forms/d/1v0FvvwCON2vJb5F_B1wbg1picylpY0a_LAzzXeHfCdk/edit?usp=drive_web

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących