Szukaj

Wybory uzupełniające do rady gminy do Rady Gminy Nowiny zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r.

Wybory uzupełniające do rady gminy do Rady Gminy Nowiny zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów

Zarządzenie zmieniające Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające_Czerwiec

Zarządzenie zmieniające Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające MAJ 2021

Zarządzenie zmieniające Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia OKW

Postanowienie w sprawie powołania OKW

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do OKW oraz terminie losowania

ZARZĄDZENIE NR RSO.0050.121.2020 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR WG.0050. 122.2020 WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r

ZARZĄDZENIE NR WG.0050. 123.2020 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r.

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 316/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach

POSTANOWIENIE NR 311/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 310/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 grudnia 2020 r. informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach Io utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 18 listopada 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie kandydata(ów) do komisji – OKW (obowiązujący w kadencji 2018-2023)

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 18 listopada 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie kandydata(ów) do komisji – TKW (obowiązujący w kadencji 2018-2023)

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 18 listopada 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 listopada 2020 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 listopada 2020 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.:

ZARZĄDZENIE Nr 125/2020 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących