Szukaj

Przychodnia Nowiny

Przychodnia Nowiny SPZOZ jest placówką opieki zdrowotnej z siedzibą w Nowinach. Podmiotem założycielskim Przychodni jest Gmina Sitkówka-Nowiny.

Misją Przychodni jest kompleksowe świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie przez profesjonalną kadrę.


Historia ośrodka zdrowia na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny zaczęła się w 1968 roku. Przez następne lata zakład stopniowo rozwijał zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Obecnie w Przychodni działają poradnie: dzieci zdrowych, dzieci chorych, dorosłych, ginekologiczno-położnicza, rehabilitacji oraz gabinet medycyny pracy. W Przychodni wykonuje się badania EKG oraz metodą Holtera.

Przychodnia świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych i uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczenia odpłatne, zgodnie z obowiązującym w Przychodni cennikiem.
W placówce całość dokumentacji medycznej prowadzona jest w formie elektronicznej.

Pod opieką lekarzy rodzinnych, położnych i pielęgniarek środowiskowych pozostaje blisko 7 tysięcy podopiecznych. Opieką profilaktyczną w środowisku nauczania i wychowania objęci są uczniowie i wychowankowie z gminnych placówek edukacyjnych, a opieką z zakresu medycyny pracy objęci są pracownicy kilkudziesięciu firm.

Działalność lecznicza Przychodni Nowiny obejmuje:

  1. podstawową opiekę zdrowotną – wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej świadczeń zdrowotnych,

  2. medycynę szkolną realizowaną w gabinetach medycyny szkolnej,

  3. specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie ginekologii i położnictwa

  4. rehabilitację, fizykoterapię i fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych

W Przychodni ponadto funkcjonuje poradnia medycyny pracy, punkt pobrań laboratorium diagnostycznego, prywatny gabinet stomatologiczny.

Od 2017 roku w budynku Przychodni działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z pomocy której mieszkańcy Gminy mogą korzystać po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy.

Przychodnia Nowiny SPZOZ jest realizatorem gminnych programów profilaktyki zdrowotnej, między innymi szczepień przeciw grypie, HPV czy meningokokom oraz szeregu innych programów profilaktycznych.

Jesienią 2020r. na parterze budynku Przychodni przeprowadzono, dzięki uprzejmości i pomocy Gminy, remont pomieszczeń. Dla osób o ograniczonej sprawności kończyn przystosowano łazienkę, dla mam z małymi dziećmi zamontowano przewijak. Poprawił się komfort Pacjentów podczas wizyt, szczególnie rodziców odwiedzających poradnie dla dzieci chorych i punkt szczepień. W Przychodni zamontowano energooszczędne oświetlenie LED o temperaturze barwowej zalecanej w standardach dla podstawowej opieki zdrowotnej, w trosce
o samopoczucie Pacjentów, szczególnie słabowidzących i seniorów.

Przychodnia Nowiny SPZOZ otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Numery telefonów do rejestracji:

41-347-56-00 czynny od godz. 8.00

Strona Przychodni:

www.przychodnianowiny.pl

 

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących