Szukaj

Pomoc de minimis

Na podstawie uchwały nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Nowiny, mali i średni przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jeżeli na terenie Gminy Nowiny poniosą udokumentowane nakłady finansowe na budowę nowych budynków lub budowli.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie przywołanej wyżej uchwały są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia każdego roku podatkowego dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 5-8 uchwały pod rygorem utraty zwolnienia oraz zwrotu całej kwoty podatku za okres objęty zwolnieniem.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących