Szukaj

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Dane teleadresowe:

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ W BOLECHOWICACH
Bolechowice 10
26-052 Nowiny

Telefon: 41 315 05 26

email:bolechowice10@wp.pl,  sektetariat@spbolechowice.pl
Strona internetowa: http://www.spbolechowice.pl

Numer RSPO 130062
Numer REGON 363394437
Numer NIP 9591976558

Imię i nazwisko dyrektora: Urszula Wierzbicka
Status publiczno – prawny: placówka publiczna

Organ prowadzący: Gmina Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

Struktura placówki:

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
 • Przedszkole Samorządowe w Bolechowicach

Oferta edukacyjna ZPO w Bolechowicach:

Jesteśmy nowoczesną szkołą z wieloletnią tradycją, szkołą w której wszyscy się znamy i lubimy, szkołą, gdzie dokładamy wszelkich starań aby przygotować naszych absolwentów do zdobywania wiedzy na kolejnych etapach nauki.

Zapewniamy bezpieczną, wolną od nałogów i przemocy szkołę, warunki do rozwoju różnorodnych zdolności i zainteresowań, opiekę pedagogiczną.
Stwarzamy miłą i rodzinną atmosferę.

Walory naszej szkoły:

 • bezpieczna szkoła
 • dogodna lokalizacja
 • całodobowy monitoring (zewnętrzny i wewnętrzny)
 • realizacja indywidualnych potrzeb dzieci
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • przestrzenne klasopracownie
 • możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej
 • opieka pedagoga i logopedy
 • biblioteka z dostępem do Internetu
 • zajęcia wychowania fizycznego na basenie, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, w tym dla przedszkolaków i uczniów naszej szkoły
 • zajęcia karate
 • sala do gimnastyki korekcyjnej
 • zaplecze dydaktyczno-sportowe:

– płace zabaw

– boisko za sztuczną nawierzchnią

– boisko trawiaste

– skocznia do skoku w dal

– boisko do piłki plażowej

– siłownia zewnętrzna

 • nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 • stołówka i jadalnia
 • świetlica

Na placu szkolnym znajduję się altana z miejscem do grillowania oraz kompleks sceniczny z widownią.

Nasze przedszkole charakteryzuje się: 

 • dobrym wyposażeniem sal w pomoce dydaktyczne,
 • estetyką pomieszczeń
 • zapewniamy zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, aktywność fizyczną, aktywność muzyczną, kreatywność, myślenie, mowę.
 • Promujemy zdrowy styl życia i kształtujemy postawy prozdrowotne.
 • zapewniamy dzieciom terapię logopedyczną oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • dbamy o dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

Nasze propozycje

 • kształcenie w klasach I-VIII w liczebnie małych grupach,
 • naukę języka angielskiego w klasach I- VIII oraz języka niemieckiego od klasy IV,
 • dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • oddziały przedszkolne z bawialnią, w których prowadzone są:
  – zajęcia rytmiki

– zajęcia języka angielskiego,
– opieka specjalistów: logopedy, pedagoga

 • świetlica szkolna czynna w godz. 630 – 1630,
 • zajęcia w pracowni komputerowej,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów (zajęcia szachowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne)
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce: „Naukowe Pogotowie Ratunkowe”, uczenie się rówieśnicze, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 • udział w Programie dla Szkół („mleko” i „owoce i warzywa w szkole”)
 • zajęcia na basenie dla wszystkich dzieci,
 • rozwianie umiejętności dzieci w licznych kołach zainteresowań,
 • liczne imprezy z udziałem rodziców,
 • dni otwarte szkoły,
 • wspólne spędzanie czasu w grupach z wychowawcami,
 • wspólne wyjazdy.

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ W BOLECHOWICACH

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących