Szukaj

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

ZESPÓŁ PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W KOWALI

Dane teleadresowe:

ZESPÓŁ PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W KOWALI
Kowala 51b
26-052 Nowiny

Telefon 41 346 54 04
Email: kowala51@wp.pl
dyrektorkowala51@wp.pl

Strona internetowa http://www.zpikowala.szkolna.net

Numer RSPO 130063
Numer REGON 363394590
Numer NIP 9591976564

Imię i nazwisko dyrektora: Anna Łukasiewicz
Status publiczno – prawny: placówka publiczna

Organ prowadzący:

Gmina Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

Struktura placówki:

W skład Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali
  • Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali

Oferta edukacyjna Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali to placówka w skład, której wchodzą Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali i Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali. Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali jest jedną z najpiękniej usytuowanych placówek w Gminie Nowiny.

W budynku szkolnym znajduje się:

– sale lekcyjne przystosowane do potrzeb uczniów, w tym sala komputerowa, sala języków obcych, sala zajęć plastyczno – muzycznych, bogato wyposażona pracownia przyrodnicza, – sale zajęć indywidualnych i gabinety specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy i socjoterapeuty,

– sala gimnastyki korekcyjnej i zajęć integracji sensorycznej,
– hala sportowa i blok sportowy,
– świetlica,
– biblioteka.

Na zielonych terenach wokół Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali znajduje się ogrodzony plac zabaw i liczne obiekty sportowe: boisko do gry w piłkę nożną, gry w piłkę ręczną, gry w piłkę koszykową, gry w siatkówkę, siłownia zewnętrzna. Za placem szkolnym, w lasku znajduje się mini park z miejscem do grillowania i ognisk.

W naszej placówce odbywają się liczne imprezy okolicznościowe, uczestniczymy w życiu społeczno-kulturalnym gminy i całego regionu. Uczniowie biorą udział i zwyciężają w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Sami jesteśmy organizatorami potyczek ekologicznych, sportowych, językowych.

Chcemy by nasza placówka, w myśl hasła: „Nasza mała szkoła, nasze małe przedszkole – zawsze miłe i wesołe”, nie była tylko miejscem nauki, ale instytucją, do której wszyscy przychodzą z przyjemnością. Chcemy też, aby dzieci i uczniowie w ciekawy sposób zdobywali potrzebną wiedzę oraz uczyli się, jak być mądrym i dobrym człowiekiem, jak żyć w swej małej ojczyźnie, całej społeczności polskiej i europejskiej.

Nasze priorytety

Szkoła i przedszkole:

– bezpieczne, przyjazne, stymulujące rozwój uczniów i nauczycieli, otwarte na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
– w której każde dziecko i każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem;
– w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;
– w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej miejscowości, Gminy i Ojczyzny;
– dobrze wyposażona;
– współpracująca z Rodzicami dzieci i uczniów;
– w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.

Baza Szkoły Podstawowej i Przedszkola:

– nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne;
– sala gimnastyczna; sala gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej
– wielostanowiskowa nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
– biblioteka z czytelnią z bogatym księgozbiorem;
– świetlica pracująca w godzinach od 7.00 do 17.00;

Oferta Szkoły Podstawowej:

– lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów;
– nauka na jedną zmianę;
– nauka języka angielskiego;
– nauka języka niemieckiego od klasy 4 SP
– rozwijanie zainteresowań uczniów;
– pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
– zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga, psychologa, logopedę i socjoterapeutę;
– rajdy rowerowe i piesze;
– możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
– profesjonalna kadra pedagogiczna;
– pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

Języki obce: Język angielski, język niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne:- świetlica z licznymi projektami edukacyjnymi: „Piękna Nasza Polska Cała”, „BohaterON”, „Być jak Ignacy”, i wiele innych;

– zajęcia wyrównawcze zgodnie z potrzebami uczniów;
– zajęcia przygotowujące do sprawdzianu 8-klasisty,
– projekt ERASMUS +,
– programy eTwinning,
– zajęcia z języka niemieckiego przygotowujące do międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego Fit in Deutsch 1,
– zajęcia kodowania i programowania,
– Innowacja pedagogiczna „ABCD Młodego Geologa”,
– Zespół teatralny;
– Zajęcia szachowe w klasach 1-3;
– Zajęcia taneczne i zajęcia muzyczne,
– Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, w tym zajęcia na basenie „Perła” w Nowinach
– zajęcia JUDO w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKUTENJIN” w Kowali

Oferta Przedszkola:

– lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność dzieci;
– praca w godzinach 7.00 – 17.00;
– rozwijanie zainteresowań dzieci;
– pomoc dzieciom mającym trudności w nauce;
– zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga, psychologa, logopedę i socjoterapeutę;
– nauka języka angielskiego;
– wycieczki zgodne z zainteresowaniami dzieci;
– możliwość korzystania wyżywienia;
– profesjonalna kadra pedagogiczna;
– pracownie przedszkolne wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

Zajęcia dodatkowe:

Przedszkole oferuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

– rytmika,
– zajęcia na basenie
– udział w programach eTwinning,
– zajęcia kodowania i programowania,
– Innowacje pedagogiczne „Mały miś w świecie literatury”, „Czytanie na ekranie”.
– Projekty edukacyjne: Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,,Magiczna Moc Bajek”; Ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i polityki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”, Ogólnopolski projekt dla przedszkolaków ,,Tydzień z polskimi bajkami”, MAKATON, PECS.

Oferta zajęć dodatkowych jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Nasza placówka ze względu na charakter placówki integracyjnej ma także do zaoferowania szeroką ofertę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, poprzez realizację zajęć specjalistycznych z

– pedagogiem
– psychologiem
– logopedą
– socjoterapeutą
– rewalidantami
– nauczycielami prowadzącymi TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
– nauczycielami prowadzącymi integrację sensoryczną
– nauczycielami prowadzącymi gimnastykę korekcyjną
– nauczycielami wspomagającymi
– oligofernopedagogami.

Nasza szkoła i Nasze przedszkole oferują wszechstronny rozwój dziecka, ucznia – młodego człowieka.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących