Szukaj

Aktualności

2024

Informacja o wynikach Konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w 2024 r. w Gminie Nowiny pn. „Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”


2023

Konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn. “Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025” w 2024 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację PPZ w 2023 r. ” Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny

Zarządzenie WG.50.82.2023 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizacje w 2023 r. Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie

Informacja o wynikach konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej w 2023 r. pn. Program profilaktyki chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny

Informacja o wynikach konkursu na realizacje programu polityki zdrowotnej w 2023 r. pn. Program profilaktyki zakaźeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w gminie Nowiny

Ogłoszenie konkursu na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny w 2023 r.

Ogłoszenie konkursu na realizację Programu profilaktyki chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny w 2023 r.


2022

“Uchwała nr XLIV/46/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację – ”Profilaktyka chorób zakaźnych w Gminie Nowiny na lata 2021-2025.”

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację – “Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację – „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025

 Zarządzenie NR WG.0050.05.2022 WÓJTA GMINY NOWINY z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2022r. Programu Polityki Zdrowotnej pn. “Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.03.2022 WÓJTA GMINY NOWINY z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2022r. Programu Polityki Zdrowotnej “Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.04.2022 WÓJTA GMINY NOWINY z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2022r. Programu Polityki Zdrowotnej pn. “Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na lata 2021-2025” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie


2021

W ramach “Programu Ochrony Zdrowia psychicznego Powiatu kieleckiego na lata 2018-2022” udostępniamy przewodnik, który informuje o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informacja o wynikach Konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w 2021 r. w Gminie Nowiny pn. “Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”

Informacja o wynikach Konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w 2021 r. w Gminie Nowiny pn. „Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”

Informacja o wynikach Konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w 2021 r. w Gminie Nowiny pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”

Informacja o wynikach Konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w 2021 r. w Gminie Nowiny pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025


 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących