Szukaj

Aktualności

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Tytuł zadania: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Maksymalna kwota dofinasowania na zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r.

 

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej;

https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/;

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/10585-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

 

 


„Wykaz Ofert, w których stwierdzono uchybienia formalne  ( dot. konkursu ofert ogłoszonego 07.12.2021r.)”:

wykaz ofert_ w których stw. uchybienia formalne

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących