Szukaj

Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert – Bieg o Nowińskie Kominy


Rozstrzygniecie I otwartego konkursu ofert na sport – w 2024 r.


Informacja o wyniku naboru do komisji konkursowych na 2024 r.


Ogłoszenie konkursu ofert – Bieg o Nowińskie Kominy 2024 r.


Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2024 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w 2024 r.


Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. ” Szkolenie sportowe zawodników oraz udział w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej Futsalu na terenie Gminy Nowiny (dla min. 50 osób)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dn. 30.03.2023 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Unieważnienie otwartego konkursu ofert


Szkolenie sportowe Seniorów w zakresie piłki nożnej Futsalu oraz piłki siatkowej na terenie Gminy Nowiny (dla min 30 osób)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dn. 07.12.2022 r.


Wynik ogłoszenia naboru do komisji konkursowych


Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pt. „Bieg o Nowińskie Kominy”


Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2023 r.


Otwarty konkurs ofert na sport w 2023 r.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na Szkolenie sportowe zawodników klubów sportowych działających na terenie Gminy Nowiny w zakresie piłki nożnej dla grup młodzieżowych U-11 i U13


Ogłoszenie konkursu ofert na Szkolenie sportowe zawodników klubów sportowych na terenie Gminy Nowiny, w tym organizowanie treningów, rozgrywek w zakresie piłki nożnej dla grup młodzieżowych U-11 i U-13


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA SPORT w 2022r.


 

UCHWAŁA NR RG-XLI/494/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Nowiny w 2022 r.


 

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w gminie Nowiny w 2021 r.


Informacja o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowiny w 2021 r.


 


Wzory dokumentów konkursowych

dokumenty do pobrania:

zał. nr 1 oferta konkurs. do rozporządz. 24.10.2018 r, poz. 2057

zał. nr 3 umowa konkurs. i pozakonkurs.do rozporządz.z 24.10.2018 r., poz.2057

zał. nr 5 sprawozdanie konkurs. do rozporządz.z 24.10.2018 r., poz. 2057


 


Wzory dokumentów konkursowych – regranting

dokumenty do pobrania:

zał. nr 2 oferta regranting do rozp. z 24.10.2018r.poz. 2057

zał. nr 4 wzór umowy do regrantingu do rozp. z 24.10.2018r., poz. 2057

zał. nr 6 sprawozdanie do regrantingu do rozp. z 24.10.2018r., poz. 2057

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących