Szukaj
Szukaj

Otwarte konkursy ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA SPORT w 2022r.

UCHWAŁA NR RG-XLI/494/21 RADY GMINY NOWINY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Nowiny w 2022 r.

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w gminie Nowiny w 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowiny w 2021 r.

Wzory dokumentów konkursowych

dokumenty do pobrania:

zał. nr 1 oferta konkurs. do rozporządz. 24.10.2018 r, poz. 2057

zał. nr 3 umowa konkurs. i pozakonkurs.do rozporządz.z 24.10.2018 r., poz.2057

zał. nr 5 sprawozdanie konkurs. do rozporządz.z 24.10.2018 r., poz. 2057

 

Wzory dokumentów konkursowych – regranting

dokumenty do pobrania:

zał. nr 2 oferta regranting do rozp. z 24.10.2018r.poz. 2057

zał. nr 4 wzór umowy do regrantingu do rozp. z 24.10.2018r., poz. 2057

zał. nr 6 sprawozdanie do regrantingu do rozp. z 24.10.2018r., poz. 2057

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących