Szukaj

Szkoła Podstawowa w Nowinach

Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedna z niewielu szkół w Polsce nosi imię Orląt Lwowskich. Na mapie szkół istnieje już pół wieku. Słowa hymnu szkoły „Pragniemy podążać śladami Obrońców naszej Ojczyzny” wskazują na to co w tej szkole najważniejsze. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna i tolerancji to najważniejsze kierunki pracy wychowawczej szkoły. Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała własny sztandar i przyjaźń byłych Lwowiaków. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Kombatanci zrzeszeni w kole nr 64 Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych przekazali szkole pod opiekę swój sztandar. Szkoła zobowiązała się i sprawuje pieczę nad dwoma miejscami pamięci narodowej. Placówka ta jest częścią środowiska, kultywującą tradycje narodowe i regionalne, miejscem krzewienia kultury i integracji lokalnej społeczności. Przez środowisko postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom, otwarta na inicjatywy uczniów oraz rodziców.

Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, uczniowie od kilku lat osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Uzyskiwanie bardzo dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, wyrównywanie szans edukacyjnych, zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to jedne z głównych kierunków pracy szkoły. Stale realizowane są projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne, a kompetentna kadra pedagogiczna podejmuje liczne działania nowatorskie. Dobre wyniki nauczania to efekt stosowania przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego oraz stałe doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie stosowania nowych metod i form pracy. Począwszy od klasy czwartej uczniowie uczą się drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a od klasy pierwszej korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie. Realizowany jest od piątej do ósmej klasy program DSD dla grup międzyoddziałowych. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki logopedy, psychologa i pedagogów oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Chętni korzystają ze świetlicy szkolnej czynnej od 6.30 do 17.00. Jest to ważne miejsce rozwoju pasji i zainteresowań dzieci oraz opieki. Corocznie ze świetlicy korzysta ponad 200 uczniów. Oferta zajęć na świetlicy szkolnej jest stale wzbogacana i dostosowywana do potrzeb uczniów. Uczniowie korzystają ze smacznych obiadów przygotowywanych na miejscu, a dzięki udziałowi w akcjach „mleko” oraz „owoce i warzywa w szkole” mogą korzystać ze zdrowego pożywienia. Szkołę wyróżnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb uczniów. Od rana do późnego popołudnia szkoła tętni życiem – organizowane są zajęcia w szkolnych klubach, kołach, działa drużyna zuchowa i harcerska, upowszechniany jest badminton, szachy, lekka atletyka oraz kolarstwo.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych cyklicznie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Z zajęć gimnastyki korekcyjnej korzysta około 80 uczniów. Szkoła jest bezpieczna, w trosce o bezpieczeństwo uczniów rozbudowany i zmodernizowany został system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. W roku szkolnym 2015/2016 organ prowadzący wyposażył szkołę w dwie nowoczesne pracownie komputerowe, pozyskano fundusze na pracownię ekologiczną i wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych. Na boiskach szkolnych pojawiła się nowa nawierzchnia. Obecnie realizowany jest 4 projekt Erasmus +. Sale lekcyjne są odnowione i nowocześnie wyposażone, co stwarza miłą i przyjazną atmosferę. Dumą szkoły jest certyfikat „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Certyfikat Bezpieczeństwa” oraz dwa brylantowe i jeden diamentowy OTeK za działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie mają również liczne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących