Szukaj
Szukaj

Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła

Gmina Nowiny od 2017 roku udziela mieszkańcom gminy dotacji na wymianę źródła ciepła z paliwa stałego, takiego jak: węgiel, miał itp. na nowe niskoemisyjne źródło ciepła. Preferowane są nowe niskoemisyjne kotły na gaz ziemny, ale w przypadku braku dostępu do gazu dopuszczalne jest również zastosowanie nowych kotłów na węgiel i pellet piątej generacji.

W 2020 r. udzielono mieszkańcom gminy 50 dotacji na kwotę 150 tys. zł, a od samego początku realizacji programu, czyli od roku 2017 – łącznie 132 dotacje na kwotę 396 .tys. zł.

Również w 2021 r. mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie ze strony gminy. Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca na ten cel od 2021 roku wynosi 3.500 zł. Dotacja może być przeznaczona na: zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem, a także węglem lub pelletem oraz na budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem. Z dotacji może skorzystać każdy, kto mieszka i jest zameldowany na terenie gminy Nowiny oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będę realizowane przedsięwzięcie.

Uchwała Rady Gminy – dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w 2021r.

Regulamin – zasady dofinansowania do wymiany źródła ciepła w 2021r.

załącznik nr 1 – wniosek o dotację 2021r.

załącznik nr 2 – wniosek o wypłatę dotacji 2021r.

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących