Szukaj

Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła 2024

Gmina Nowiny od 2017 roku udziela mieszkańcom dotacji na wymianę źródła ciepła z paliwa stałego, takiego jak: węgiel, miał itp. na nowe niskoemisyjne źródło ciepła. Preferowane są nowe niskoemisyjne kotły na gaz ziemny, ale w przypadku braku dostępu do gazu dopuszczalne jest również zastosowanie nowych kotłów pellet piątej generacji, pomp ciepła, a od 2022r kotłów zasilanych gazem z butli oraz olejem opałowym. Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca na ten cel roku wynosi 3.500 zł. Dotacja może być przeznaczona na:

  • W przypadku nowego budynku – na zakup i montaż źródła ogrzewania zasilanego gazem propan-butan, pelletem V klasy,  a także olejem opałowym – w przypadku gdzie nie było możliwości podłączenia do sieci gazowej.
    W przeciwnym wypadku dofinansowaniu podlega kocioł zasilany gazem ziemnym. Warunek ten nie dotyczy wnioskodawców, którzy jako źródło ciepła wybrali pompę ciepła.
  • W przypadku funkcjonującego budynku – na zakup i montaż źródła ogrzewania oraz budowę instalacji wewnętrznej dla ogrzewania zasilanego gazem propan-butan, pelletem V klasy, a także olejem opałowym – w przypadku gdzie nie było możliwości podłączenia do sieci gazowej. W przeciwnym wypadku dofinansowaniu podlega kocioł zasilany gazem ziemnym. Warunek ten nie dotyczy wnioskodawców, którzy jako źródło ciepła wybrali pompę ciepła.

Z dotacji może skorzystać każda osoba, zamieszkała  i zameldowana na terenie gminy Nowiny oraz posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której będę realizowane przedsięwzięcie. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Uchwała + Regulamin – zasady dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w 2024r

załącznik nr 1 – wniosek o dotację 2024

załącznik nr 2 – wniosek o wypłatę dotacji 2024

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących