Szukaj

Ogłoszenia organizacji pozarządowych

Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny dla:

– podmiotów ekonomii społecznej (PES-ów) tj: organizacji pozarządowych (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) spełniających warunki określone w naborze.

Szczegóły postępowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne oraz w załącznikach, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Nowiny.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin regranting

3. Zał. nr 1 wniosek

4. Zał. nr 2

5. Zał. nr 3 – umowa 

6. Zał. nr 4

7. Zał. nr 3 sprawozdanie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących