Szukaj

Rada Gminy

Rada Gminy działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje uchwały Rady Gminy.

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej  działalności.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 • przewodniczący 
 • dwóch wiceprzewodniczących 
 • Komisja Rewizyjna 
 • komisje stałe 
 • komisje doraźne do wykonania określonych zadań 

Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

W czasie trwania kadencji Rada Gminy może powołać doraźne komisje do  wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Kompetencje

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach  wydawanych na podstawie ustaw. 
Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 • postanowienia proceduralne 
 • deklaracje – zawierające samozobowiązania  się do określonego postępowania
 • oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie  
 • apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

Nagrania z sesji

Interpelacje i zapytania Radnych

Apele

Oświadczenia Rady Gminy

Skład Rady Gminy Nowiny

Przewodniczący Rady Gminy Nowiny

Pyk Zbigniew – Okręg 4 (Zgórsko)

Żonaty, zatrudniony na stanowisku kierowniczym w firmie Energo Eko Plus.
W kadencji  2014-2018 praca w komisjach:

– Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

W latach 1998-2010 przewodniczący Rady Gminy, 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Gminy.

e-mail: z.pyk@nowiny.com.pl

przyjęcia interesantów: poniedziałek

                                       w godz. 15.00-16.00

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

Komisje

 

Posłowska Renata – Okręg 15 (Kowala)

Urodzona 1966 r., wykształcenie średnie. Mam męża, dwoje dzieci i wnuka. Interesuje się muzyką, poezją, szyciem i projektowaniem ubrań.

Od 2007 r. pełnię funkcję sołtysa sołectwa Kowala. Od 2010 r. jestem również radną Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. W latach 2015-2018 pełniłam funkcję  wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. W obecnej kadencji pracuję w komisji ochrony środowiska i rolnictwa.

W trakcie mijającej kadencji, w wyniku moich starań, w Kowali powstało boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna, wykonane zostało odwodnienie drogi powiatowej przy posesjach 10-13. Zabiegałam o odwodnienie i przebudowę odcinka drogi powiatowej wraz chodnikami, o wymianę wodociągu, która rozpocznie się w tym roku. W efekcie mojej pracy utwardzono drogi gminne i wyremontowano łazienki w remizie OSP.

Jestem organizatorem skierowanego do dzieci i młodzieży konkursu pt. „Co Ci powiem Ojczyzno” oraz fundatorem nagrody specjalnej. Co roku, począwszy od roku 2007, funduję nagrody dla ucznia, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażował się w pracę społeczną. W tym roku udało mi się zorganizować zabawę karnawałową dla dzieci.

e-mail: r.poslowska@nowiny.com.pl

 

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

Nazwisko i imię

Komisje

Bentkowski Sylwester – Okręg 14 (Kowala i Sitkówka)

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Od dawna zaangażowany w życie społeczne Kowali, na bieżąco śledzę wydarzenia mające wpływ na życie mieszkańców tej miejscowości. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina –  żona i synowie zawsze będą dla mnie na pierwszym miejscu.

Nie pozostaję obojętny na potrzeby drugiego człowieka, jestem aktywnym członkiem OSP Kowala i w razie alarmu pozostawiam wszystkie swoje zajęcia spiesząc z pomocą. Aktywność w  straży to nie tylko akcje ratowniczo-gaśnicze, dzięki zaufaniu członków OSP Kowala, jestem członkiem jej zarządu pełniąc funkcję zastępcy naczelnika. Obecnie pełnię funkcję radnego z okręgu Kowala/Sitkówka. Chcę być przedstawicielem społeczeństwa w Radzie Gminy i mieć wpływ na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

e-mail: s.bentkowski@nowiny.com.pl

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Giemza Edyta  – Okręg 1 (Szewce-Zawada)

W poprzedniej kadencji pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Radzie Gminy Sitkówka Nowiny. Mam wykształcenie wyższe magister inżynier. Pracuję w Starostwie Powiatowym w Kielcach – Wydział Budownictwa jako inspektor. Moja rodzina to mąż Grzegorz, córka Wioletta i syn Marcin. Posiadam wiele pasji, między innymi motoryzację, górskie wędrówki, czy politykę. Bardzo lubię czytać książki – ale jedną   z największych moich  pasji, celów  jest praca dla ludzi. To często drobne sprawy, które na co dzień ułatwiają życie. Takie przyjacielskie odruchy, które sprawiają, że ludziom, którym w życiu jest trudniej, dodaję otuchy i siły do zmagania się z codziennością.

e-mail: e.giemza@nowiny.com.pl

– Komisja Rewizyjna

Kucharczyk Tadeusz Okręg 9 (Nowiny) 

Urodzony w 1950 r., wykształcenie średnie techniczne, mieszkaniec Nowiny od 1974 r., Szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek. Były pracownik Cementowni Nowiny, obecnie na emeryturze. Interesuje się majsterkowaniem, ogrodnictwem i podróżami. Chętnie niosę pomoc osobom potrzebującym.

Jestem zdecydowany walczyć o swoje postulaty, wsłuchując się w głos mieszkańców.

e-mail: t.kucharczyk@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Krzysiek-Nowakowska Renata Okręg 2 (Szewce)

Jestem mężatką, mam dorosłego syna. Pracuję w Zespole Placówek Oświatowych jako pedagog szkolny. Moją oazą spokoju jest ogród, w którym lubię spędzać czas pielęgnując rośliny. Czytanie książek to moja kolejna pasja. Na co dzień staram się żyć zdrowo i aktywnie, lubię biegać i jeździć na rowerze. Ostatnim zupełnie nowym zainteresowaniem jest ornitologia – trudne, ale ciekawe wyzwanie.
Człowiek jego potrzeby, smutki i radości zawsze były i są dla mnie najważniejsze. W pracy zawodowej pomagam moim uczniom i ich rodzicom, natomiast jako radna staram się pomagać i podejmować działania na rzecz mieszkańców, dbając o ich komfort życia. Pragnę wspierać mieszkańców gminy poprzez codzienne działania na ich rzecz.
W ostatniej kadencji pracowałam w komisji Oświaty Kultury i Sportu i w komisji Ochrony Środowiska.

e-mail: r.krzysiek-nowakowska@nowiny.com.pl

 

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

Halina Musiał  – Okręg 7 (Trzcianki i Nowiny)

Mieszkanka Trzcianek. Z wykształcenia jest nauczycielem matematyki. Przez ponad 20 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowali. Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny dwukrotnie obdarzyli ją zaufaniem, powierzając jej mandat radnej. Obecnie nie pracuje, ale pełni społecznie funkcje: wiceprezesa stowarzyszenia UKS Fukutenjin w Kowali oraz członka zarządu Klubu Seniora w Nowinach. Najważniejsze zadanie, jakie przed sobą stawia, to działalność dla dobra mieszkańców gminy. Jej siła jest pracowitość, gotowość do działania oraz jasne zasady postępowania.

e-mail: h.musial@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Rewizyjna

Piotrowicz Piotr – Okręg 13 (Wola Murowana)

Wykształcenie wyższe, magister inżynier spawalnictwa. W 2018 r. uzyskałem dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Przygotowuję się do Studiów Doktoranckich gdzie mam zamiar połączyć zdobytą wiedzę akademicką z moim doświadczeniem zawodowym. Pracuję na stanowisku kierowniczym w firmie zajmującej się dostawą części do maszyn rolniczych.
Mam wspaniałą żonę Kamilę, oraz dwóch synów, Antoniego i Stanisława. Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny mieszkam od 10 lat. Mieszkańcem Woli Murowanej jestem od 7 lat. Zasiadam w Radzie Sołeckiej w Woli Murowanej. Pełnię funkcję wiceprezesa w młodym Stowarzyszeniu „SIŁA WOLI”, którego celem jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna oraz działalność charytatywna. Jako Przewodniczący Rady Rodziców w Przedszkolu Samorządowym im Pluszowego Misia w Nowinach podejmuję działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
Interesuję się turystyką górską (należę do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski), a także tańcem i muzyką ludową (przez ponad 4 lata tańczyłem i śpiewałem w Zespole Pieśni i Tańca Kielce). Moją największą pasją są akordeony, które przywracam do życia i gram na nich w wolnej chwili.

e-mail: p.piotrowicz@nowiny.com.pl

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Podczasiak Artur – Okręg 8 (Nowiny)

Mam dwoje dzieci. Interesuję się sportem, muzyką, majsterkowaniem i oczywiście polityką. Posiadam wykształcenie wyższe z dziedziny administracji. Dzięki poparciu mieszkańców Nowin, jakie otrzymałem w 2010 i 2014 roku, mam zaszczyt reprezentować Państwa jako radny gminy Sitkówka-Nowiny. Aktywnie pracowałem jako przewodniczący Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, a także jako członek Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia. Ilość zrealizowanych inwestycji napawa do dumy. Powstała bardzo długo oczekiwana kotłownia, miasteczko ruchu drogowego, zespół boisk piłkarskich wraz z bieżnią lekkoatletyczną, dodatkowe skrzydło przedszkolne, trwa budowa ośrodka kultury przy basenie Perła, siłownia zewnętrzna, oświetlenie i wiele innych mających na celu poprawę jakości życia całej społeczności naszej Gminy. Jednak jeszcze wiele możemy zmienić, by wszystkim mieszkańcom gminy Sitkówka-Nowiny żyło się lepiej.

e-mail: a.podczasiak@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Seweryn Krzysztof – Okręg 6 (Zagrody i Słowik)

Ukończyłem studia z zakresu administracji. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej, a także w zarządzaniu funduszami strukturalnymi oraz w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE. Obecnie pracuję w Ośrodku Rehabilitacji. Moje zainteresowania to samorząd terytorialny, kolarstwo górskie, wędkarstwo i religia.

Chciałbym, aby nasza gmina nadal pięknie się rozwijała, a ludzie mieszkający tu byli wobec siebie życzliwi.

e-mail: k.seweryn@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stępień Agnieszka – Okręg 5 (Zgórsko)

Od urodzenia mieszkam w Zgórsku. Mam męża i dwójkę dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracuję w rodzinnej firmie jako specjalista ds. handlu. Jestem osobą kontaktową i otwartą, potrafię i lubię rozmawiać z ludźmi. W wolnej chwili sięgam po dobrą literaturę.

W ocenie wielu osób posiadam prospołeczną postawę przejawiającą się między innymi reprezentowaniem interesów lokalnej społeczności w Radzie Sołectwa Zgórsko-Zagrody.

Jako radna chcę godnie reprezentować swoich Wyborców, rozwiązywać ich problemy i dbać o istotne dla nich sprawy. Wierzę, że moje zaangażowanie i praca zaowocują dalszym rozwojem naszej Gminy.

e-mail: agnieszka.stepien@nowiny.com.pl

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Topor Roman – Okręg 10 (Nowiny)

Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Sitkówka-Nowiny.
Jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe (Akademia Świętokrzyska).
Od 28 lat pracuję na terenie gminy w firmie CEMET S.A. Od wielu lat jestem członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i wraz z innymi członkami Zarządu podejmujemy wiele działań, które mają posłużyć polepszeniu infrastruktury naszego bloku i jego otoczenia.
Moje zainteresowania: dobra książka, podróże, oraz jazda na rowerze.
Cenie sobie dobrą organizację, szybkie działanie. Jestem otwarty na nowe wyzwania.

e-mail: r.topor@nowiny.com.pl

– Komisja Rewizyjna

Wilk Marian – Okręg 3 (Zgórsko)

Jestem radnym czwartą kadencję. W latach 2006-2018 pracowałem w Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Komisji Rewizyjnej. Mam wykształcenie średnie techniczne. Obecnie pracuję w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych „Multipak” w Nowinach, produkującym opakowania z tektury falistej. Mam żonę Halinę, córkę Annę, syna Michała, synową Małgorzatę i dwoje wnuków Magdalenę i Aleksandra. Interesuję się motoryzacją oraz sportem. Jestem aktywnym kibicem. Często uczęszczam na mecze Korony Kielce oraz Vive. Jako radny chcę nadal służyć mieszkańcom gminy i mieć realny wpływ na podnoszenie jakości ich życia poprzez realizację strategicznych i ważnych inwestycji.

e-mail: m.wilk@nowiny.com.pl

– Komisja Rewizyjna

Wojcieszyński Marcin Okręg 12 (Bolechowice)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiadam po raz drugi. Mam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz absolwentem Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy na kierunku Ratownik Medyczny. Pracuję w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na stanowisku Ratownika Medycznego. Jestem kawalerem, a moją rodzinę stanowi mama Janina, dwie siostry Katarzyna i Sylwia oraz młodszy brat Michał. Interesuję się medycyną, sportem, muzyką i filmem. Zasiadając w Radzie planuję ciężko pracować na rzecz mieszkańców, konsekwentnie dążyć do zrealizowania zaplanowanych w programie wyborczym inwestycji i zagadnień, a także mieć stały kontakt z mieszkańcami.

e-mail: m.wojcieszynski@nowiny.com.pl

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Krystian Bartkiewicz – Okręg  nr 11 (Nowiny)

Od urodzenia jestem mieszkańcem tej gminy, wychowałem się na osiedlu w Nowinach.  Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci – Leny i Kuby. Swoje wolne chwile najchętniej spędzam z rodziną. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Moją pasją jest czytanie książek fantastyczno-naukowych. Jestem aktywny fizycznie dlatego też często korzystam z zajęć na siłowni.

e-mail: k.bartkiewicz@nowiny.com.pl

-Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących