Szukaj

Rada Gminy

Rada Gminy działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje uchwały Rady Gminy.

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej  działalności.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 • przewodniczący 
 • wiceprzewodniczący 
 • Komisja Rewizyjna 
 • komisje stałe 
 • komisje doraźne do wykonania określonych zadań 

Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

W czasie trwania kadencji Rada Gminy może powołać doraźne komisje do  wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Kompetencje

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach  wydawanych na podstawie ustaw. 
Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 • postanowienia proceduralne 
 • deklaracje – zawierające samozobowiązania  się do określonego postępowania
 • oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie  
 • apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

Nagrania z sesji

Interpelacje i zapytania Radnych

Apele

Oświadczenia Rady Gminy

Skład Rady Gminy Nowiny

Przewodniczący Rady Gminy Nowiny

Wojcieszyński Marcin Okręg 12 (sołectwo Bolechowice)

e-mail: m.wojcieszynski@nowiny.com.pl

Od urodzenia mieszkaniec Bolechowic. Radnym Rady Gminy Nowiny jestem po raz trzeci. Skończyłem studia na Politechnice Świętokrzyskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Wyższą Szkołę Nauk Medycznych oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego na kierunku pielęgniarstwo, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. Z wykształcenia jestem również ratownikiem medycznym. Pracuje obecnie na stanowisku dyspozytora medycznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Pracą społeczną na rzecz drugiego człowieka zaraziłem się podczas swojej działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej, z którą związany jestem od 2004 roku. Od 2010 roku pełnię funkcję wiceprezesa – naczelnika OSP.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

Komisje

 

Duchniak Zofia – Okręg 10 (część Osiedla Nowiny, ulica Białe Zagłębie numery: 11, 13, 15)

e-mail: z.duchniak@nowiny.com.pl   

Emerytowana ekonomista, z wykształcenia pedagog resocjalizacji.

Od urodzenia mieszkanka gminy Nowiny.

Społecznie wice prezeska Stowarzyszenia seniorów SENIORiTA.

Obdarzona zaufaniem mieszkańców do pełnienia zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji  radnej po raz trzeci.  W latach  2015  do  2018 przewodnicząca Rady Gminy.

 

 

Członek                                                   

 – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

Nazwisko i imię

Komisje

Bentkowski Sylwester – Okręg 14 (część sołectwa Kowala w tym: Kowala numery: od 1 do 50a i miejscowość Sitkówka)

e-mail: s.bentkowski@nowiny.com.pl

Jestem mieszkańcem Kowali od urodzenia, żonaty, mam dwóch synów. Od dawna aktywnie uczestniczę w życiu społecznym, na bieżąco śledzę wydarzenia mające wpływ na życie mieszkańców naszej gminy, nigdy nie pozostaję obojętny na zgłaszane przez nich problemy. Jako aktywny członek OSP Kowala jestem gotów w każdej chwili pozostawić swoje zajęcia by nieść pomoc ludziom w potrzebie. Obecnie dzięki zaufaniu członków tutejszej straży pełnię rolę jej prezesa, dbam o jej rozwój i prawidłowe funkcjonowanie, by zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Radnym Rady Gminy Nowiny jestem po raz drugi.

Przewodniczący                                 

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                               

Członek                                                 

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Giemza Edyta  – Okręg 1 (część sołectwa Szewce-Zawada w tym część miejscowości Szewce, ulice:
Cynkowa, Dewońska od 33 do końca nieparzyste, od 42 do końca parzyste, Ołowiana, Szewce nr 88, miejscowość Zawada)

e-mail: e.giemza@nowiny.com.pl

W Radzie Gminy Nowiny zasiadam po raz trzeci. Z wykształcenia jestem magister inżynier gospodarki przestrzennej. Pracuję w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Budownictwa jako starszy inspektor. Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych dzieci , a także jestem szczęśliwą babcią wnuczki Oliwii. Przez ostatnie dwie kadencje pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jestem osobą otwartą, komunikatywną, nigdy nikomu nie odmówiłam pomocy.

Posiadam wiele pasji, między innymi motoryzację, górskie wędrówki, czy politykę. Bardzo lubię czytać książki .

W trakcie pełnienia funkcji Radnej przyczyniłam się do realizacji wielu inwestycji, które w znacznym stopniu poprawiły nie tylko atrakcyjność naszej miejscowości, ale również komfort życia codziennego. Jestem przekonana , że z wielu efektów naszego współdziałania przez te lata możemy być dumni.

Posiadając doświadczenie społeczne i samorządowe, a także znajomość lokalnych problemów  pragnę w dalszym ciągu realizować rozwój naszej społeczności.

 Z mojej strony mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby wszystkich wysłuchać i działać dalej oferując rzetelność, uczciwość i konsekwencję w pracy na rzecz drugiego człowieka. 

Członek                                                 

– Komisja Rewizyjna

Kasprzyk Waldemar Okręg 9 (część Osiedla Nowiny, ulica Białe Zagłębie numery: 1, 3, 5) 

e-mail: waldemar.kasprzyk@nowiny.com.pl

Żonaty, mam dwóch synów, jestem szczęśliwym dziadkiem. Pracuję w branży cementowej. Związany z Nowinami od ponad 40 lat. Od 2006 roku społecznie pełnię funkcję członka Zarządu Wspólnoty ul. Białe Zagłębie nr 5. Również obdarzony zaufaniem mieszkańców jako społecznik działam w Zarządzie Osiedla II-kadencję.

Przewodniczący                                 

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Członek                                                 

– Komisja Rewizyjna

 

Krzysiek-Nowakowska Renata Okręg 2 (część sołectwa Szewce-Zawada w tym część miejscowości Szewce, ulice:
Barytowa, Bazaltowa, Dewońska od 1 do 29 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste, Dolomitowa, Kalcytowa, Kredowa, Krzemieniowa, Kwarcytowa, Marmurowa, Miedziana, Piaskowa, Pirytowa, Rajska, Wapieniowa, Żwirowa, Aleja Generała Antoniego Hedy-Pseudonim Szary)

e-mail: r.krzysiek-nowakowska@nowiny.com.pl

Z Gminą Nowiny związana jestem od 22 lat, tu zaczynałam swoją pracę zawodową, i tu w 2010 roku zamieszkałam. W Radzie Gminy Nowiny zasiadam po raz trzeci.

Pracuję w liceum ogólnokształcącym w Kielcach, jestem pedagogiem. Mam męża i dorosłego syna. Jestem osobą aktywną nie tylko zawodowo, moją pasją jest aktywny sport, lubię jeździć na rowerze, na nartach, biegam. W wolnym czasie  z zamiłowaniem pielęgnuję rośliny w ogrodzie. W pracy zawodowej i społecznej kieruje się zasadą ” ile dajesz tyle dostajesz”.

Jako radna pragnę wspierać mieszkańców naszej miejscowości i gminy poprzez codzienne działania i realizację ważnych i potrzebnych inwestycji podnoszących komfort życia mieszkańców. Chcę aby moja praca radnej w dalszym ciągu była częścią wspólnego działania,  podejmowania decyzji na rzecz rozwoju naszej Gminy.

 

Członek                                                 

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Halina Musiał  – Okręg 7 (część Osiedla Nowiny, ulice: Cementowa, Gimnazjalna, Inwestycyjna, Parkowa, Perłowa, Przemysłowa, Składowa, Zakładowa, części miejscowości Trzcianki i osada Trzcianki)

e-mail: h.musial@nowiny.com.pl

Mieszkanka Trzcianek. Z wykształcenia nauczyciel matematyki. Przez długi czas pełniłam funkcję dyrektora SP w Kowali. Mieszkańcy Gminy trzykrotnie obdarzyli mnie zaufaniem, powierzając mandat radnej. Obecnie jako radna pracuje w komisjach: bezpieczeństwa, zdrowia i spraw społecznych, oraz w komisji rewizyjnej. Z oddaniem pełnię również funkcję społeczne- jestem w zarządzie klubu “SENIORiTA” i sekretarzem Powiatowej Rady Seniorów. Najważniejsze zadanie jakie przed sobą stawiam to: działalność dla dobra mieszkańców. Moją siłą jest gotowość do działania oraz jasne zasady postępowania.

Przewodnicząca                   

– Komisja Rewizyjna

Członek                                               

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Wajs Aneta – Okręg 13 (sołectwo Wola Murowana)

e-mail: a.wajs@nowiny.com.pl

Jestem absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej, od 2007 r. związana zawodowo z administracją samorządową. Pełnię funkcję sołtysa Woli Murowanej.

Członek                                                 

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa                     

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Kasprowicz Karol – Okręg 8 (część Osiedla Nowiny, ulica Białe Zagłębie numery: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)

e-mail: k.kasprowicz@nowiny.com.pl

Mam szczęśliwą rodzinę i dwuletniego syna. Od urodzenia jestem związany z Gminą Nowiny. Jestem magistrem ekonomii i zarządzania ze specjalnością zarzadzanie organizacjami gospodarczymi oraz inżynierem wydziału transportu i logistyki. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz studia Executive MBA. Od 2011 r. Pracuję w administracji publicznej realizując z powodzeniem projekty inwestycyjno-budowlane współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Banku Światowego na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. 

Moją pasją jest sport. Jestem fanem piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego oraz pływania, dlatego szczególnie bliskie są mi cele ukierunkowane na aktywizację fizyczną mieszkańców i rozbudowę infrastruktury. 

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe i samorządowe oraz doświadczenie we współpracy międzynarodowej i pozyskiwaniu funduszy chcę wykorzystać w pracy na rzecz Naszej Gminy.

Przewodniczący                                 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Członek                                                 

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Czerwiak Eugeniusz – Okręg 6 (część sołectwa Zgórsko-Zagrody w tym miejscowości: Zagrody, Słowik)

e-mail: e.czerwiak@nowiny.com.pl

Mieszkaniec Słowika. Żonaty, mam 4 dzieci oraz 2 wnucząt. Jestem Radnym Rady Gminy Nowiny po raz czwarty. Moją pasją jest sport. Jestem fanem piłki nożnej. W wolnych chwilach jeżdżę rowerem.

Członek                                               

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia               

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Chatys Dariusz – Okręg 5 (część sołectwa Zgórsko-Zagrody w tym część miejscowości Zgórsko: numery od 1 do 27B nieparzyste, ulice: Azaliowa, Bazyliowa, Berberysowa, Imbirowa, Jaśminowa, Kalinowa, Magnoliowa, Malinowa, Miętowa, Miodowa, Różana, Salonowa, Słoneczna, Szewska, Tymiankowa, Widokowa)

e-mail: d.chatys@nowiny.com.pl

Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe – mgr Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji na kierunku politologia w zakresie społeczno – samorządowym.

Przewodniczący rady sołeckiej  Zgórsko – Zagrody – społecznik.
W wolnych chwilach jeżdżę  rowerem i spaceruję z rodziną i psem po zgórskich szlakach.

Zamiłowania: strzelectwo i motoryzacja.

Członek                                                 

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                                   

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Smoliński Sebastian – Okręg 4 (część sołectwa Zgórsko-Zagrody w tym część miejscowości Zgórsko numery od 29 do końca, ulice: Cedrowa, Cicha, Cyprysowa, Leśna, Letnia, Wiosenna)

e-mail: s.smolinski@nowiny.com.pl

Od urodzenia jestem mieszkańcem Zgórska w gminie Nowiny. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci, Filipa i Zosi. Od 12 lat prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą motoryzacyjną. Doskonale znam problemy i potrzeby mieszkańców bo żyję, pracuję i mieszkam wśród nich.
Jako radny Rady Gminy Nowiny, będę zabiegał o realizację inwestycji poprawiających komfort życia naszych mieszkańców.

Członek                                                 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Wilk Marian – Okręg 3 (część sołectwa Zgórsko-Zagrody w tym część miejscowości Zgórsko, ulice:
Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesienna, Klonowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Ogrodowa, Osiedle Pod Lasem, Rozmarynowa, Wrzosowa, Zacisze)

e-mail: m.wilk@nowiny.com.pl

Od urodzenia jestem związany z gminą Nowiny. Mieszkam w Zgórsku przy ulicy Osiedle Pod Lasem. Obecnie jestem radnym piątą kadencję. W latach 2006 -2024 pracowałem w komisji rolnictwa, przemysłu i komisji rewizyjnej.

Członek                                                 

– Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Bentkowska Joanna Okręg 15 (część sołectwa Kowala ulice: Alabastrowa, Brzezińska, Bursztynowa, Diamentowa, Grafitowa, Kryształowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Kowala od nr 51 do końca i miejscowość Kowala Mała)

e-mail: j.bentkowska@nowiny.com.pl

Mężatka, mam troje dzieci. Od wielu lat związana jestem z Ochotniczą Strażą Pożarna w Ķowali .Od trzech kadencji pełnię tam funkcję  sekretarza. Chętnie pomagam innym: współpracując  z mieszkańcami, Kołem Gospodyń Wiejskim Kowalanki, Stowarzyszeniem  Kocham Świętokrzyskie  i innymi  organizacjami działającymi na terenie gminy Nowiny. Swój wolny czas poświęcam  rodzinie oraz oddaje się bezgranicznie  swojej największej  pasji ,czyli czytaniu. 

Przewodnicząca                                 

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Członek                                                 

– Komisja Rewizyjna

Krystian Bartkiewicz – Okręg  nr 11 (część Osiedla Nowiny, ulice: Białe Zagłębie numery: 17, 19, Szkolna)

e-mail: k.bartkiewicz@nowiny.com.pl

Od urodzenia jestem mieszkańcem tej gminy, wychowałem się na osiedlu w Nowinach. Ukończyłem studia na Kierunku Politologia w WSEiA w Kielcach. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci – Leny i Kuby. Swoje wolne chwile najchętniej spędzam z rodziną. Moją pasją jest czytanie książek fantastyczno-naukowych. Jestem aktywny fizycznie dlatego też często korzystam z zajęć na siłowni.

 

 

 

 

 

Członek                                               

–  Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa                     

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

 

Poprzednia Rada Gminy Nowiny Kadencja 2018-2024

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących