Szukaj
Szukaj

Wybory

Wybory uzupełniające do rady gminy do Rady Gminy Nowiny zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów

Zarządzenie zmieniające Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające_Czerwiec

Zarządzenie zmieniające Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające MAJ 2021

Zarządzenie zmieniające Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia OKW

Postanowienie w sprawie powołania OKW

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do OKW oraz terminie losowania

ZARZĄDZENIE NR RSO.0050.121.2020 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR WG.0050. 122.2020 WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r

ZARZĄDZENIE NR WG.0050. 123.2020 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r.

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 316/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach

POSTANOWIENIE NR 311/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 310/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 grudnia 2020 r. informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach Io utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 18 listopada 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie kandydata(ów) do komisji – OKW (obowiązujący w kadencji 2018-2023)

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 18 listopada 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie kandydata(ów) do komisji – TKW (obowiązujący w kadencji 2018-2023)

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 18 listopada 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 listopada 2020 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 listopada 2020 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.:

ZARZĄDZENIE Nr 125/2020 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących