Szukaj

Nadleśnictwo Kielce przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Kielce wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni 1328,76 hektarów, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z regulaminem korzystania z obszaru >>> Regulamin obszaru Programu Zanocuj w lesie

Miejsce do palenia ogniska zostało wyznaczone w oddziale 85 h, miejsca postoju pojazdów zostało wyznaczone w oddziale 84 i (współrzędne parkingu X: 605419,51, Y: 330796,84).

Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (Gmin: Łopuszno, Chęciny, Sobków, Morawica, Miasto Kielce, Piekoszów, Nowiny). Na obszarze, w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu. Teren wyznaczony do nocowania położony jest w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez Koło Łowieckie Nr 5 ,,Leśników” w Kielcach, Koło Łowieckie nr 10,,Jażwiec” w Chęcinach.

W pobliżu obszaru znajduje się rezerwat przyrody. Przypominamy, że poruszanie się po rezerwatach poza wyznaczonymi szlakami jest zabronione i grozi grzywną. Granica rezerwatu oznakowana jest namalowaną na drzewach zieloną opaską.

Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowiązywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.

Zasady bezpiecznego korzystania z lasu znajdują się na stronie: http://www.czaswlas.pl/bezpieczeństwo-w-turystyce.

Informacje na temat czasowych wyłączeń /zmian przebiegu szlaków będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Nadleśnictwa Kielce.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza >>> Formularz zgłoszenia noclegów oraz przesłanie go na adres: kielce@radom.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora w nadleśnictwie: Anna Wojkowska-Klata 661 991 970

                Serdecznie zapraszamy do pobytu na terenie Nadleśnictwa Kielce.

Źródło: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce

Poprzednie Nowiny po raz kolejny gospodarzem jednej z największych imprez sumo w Polsce!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących