Szukaj

Rok 2021 jest czasem tworzenia Planu Strategicznego, w tym Planu finansowego (budżetu) dla nowego okresu programowania PROW 2021-2027, dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie starań Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”  o zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” od 2009 roku działa na rzecz lokalnej społeczności, realizując projekty oraz udzielając wsparcia, w tym finansowego podczas realizacji projektów przez firmy, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, kościoły czy gminy i instytucje kultury. Działania LGD-ów oraz aktywność ww. podmiotów przynoszą wymierne efekty – tylko w bieżącym okresie programowania, wg danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało 8 526 miejsc pracy, 4 328 nowych firm,3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, zaś na terenie LGD „PCN” powstało 47 nowych miejsc pracy, 27 nowych firm, 9 firm rozwinęło swoją działalność i zrealizowanych zostało ponad 50 ważnych społecznie projektów z dziedziny kultury, tradycji, promocji obszaru, integracji społeczności lokalnej czy ochrony zabytków, a także rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.
Efekty te można było osiągnąć dzięki środkom przeznaczonym na działanie LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 787 mln  €.

Jak wspomniano wyżej, trwają prace nad stworzeniem Planu Strategicznego i budżetu dla nowego okresu programowania. W ww. Planie zawarto informację, iż na działanie LEADER przeznaczone zostanie jedynie 5% wkładu EFROW do Wspólnej Polityki Rolnej, co stanowi dużo mniejsze środki niż te, którymi LGD-y dysponowały dotychczas. Skutkiem takiej decyzji, może być przyznanie poszczególnym grupom dużo mniejszych środków, bądź przyznanie środków jedynie wybranym lgd-om spośród obecnie działających. Wobec powyższego  prosimy Państwa o wsparcie działań w celu zwiększenia budżetu na działanie LEADER i wzięcie udziału do 15.02. br. w konsultacjach Planu Strategicznego o którym mowa powyżej, poprzez przesłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi petycji, którą pobrać można na stronie internetowej LGD. Można również zabrać głos w tej sprawie wypełniając elektroniczny formularz.

Więcej informacji oraz petycję i link do formularza znajdą Państwo tutaj: http://www.perlycn.pl/992-wieksze-pieniadze-na-rozwoj-obszaru-poprzyj-nasza-petycje

Poprzednie Wypowiedz się i debatuj o raporcie o stanie gminy

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących