Szukaj

W dniu 10.09.2021 r. Wójt Gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podpisał umowę dotacji nr 6332/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na: Doposażenie/wyposażenie pracowni/klasy w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ramach “Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu “Czyste Świętokrzyskie”.

Dzięki pozyskanym środkom możliwy był zakup stolików do szkolnej pracowni ekologicznej.

Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych, tj. 4 000,00 zł.

Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł: 3 966,19 zł

Gmina Nowiny zakupiła 27 sztuk stolików szkolnych, z których korzystać będą mogli wszyscy uczniowie szkoły w Nowinach.

Zadanie to jest kontynuacją przygotowanej przez uczniów tej szkoły kampanii edukacyjnej poświęconej tematyce właściwego postępowania z odpadami i troski o środowisko naturalne, w tym zwłaszcza likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

O udziale uczniów szkoły w Nowinach w konkursie WFOŚiGW w Kielcach pisaliśmy tutaj: https://www.nowiny.com.pl/urzad/aktualnosci/czyste-swietokrzyskie/

Celem zadania jest edukacja uczniów oraz polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkole, kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania odpadami.

 

Poprzednie Gminna Spartakiada Rodzinna

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących