Szukaj

Żywa Biblioteka to akcja, która ma wpłynąć na zmianę postaw, przyczynić się do wzajemnego poznania, do szacunku i tolerancji. 9 grudnia odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach. Żywa Biblioteka została przygotowana przez wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Nowinach działającego przy Stowarzyszeniu „Siła Woli”.

 

Żywa Biblioteka jest to inicjatywa, która powstała w 2000 roku w Danii podczas koncertu rockowego. Celem akcji jest edukowanie na temat praw człowieka oraz promowanie tolerancji i różnorodności.

Żywa Biblioteka, to wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji. To projekt, który pozwala czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji, nazywanej Żywą Książką. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z czytelnikiem, który zdecydował się ją „wypożyczyć”. To szczególne spotkanie twarzą w twarz ma przede wszystkim wpłynąć na stereotypy i uprzedzenia względem konkretnej grupy – mniejszości, którą właśnie Książka reprezentuje. Rolą Książki nie jest jednak promocja swojego stylu życia czy światopoglądu. Rozmowa z czytelnikiem jest dialogiem, próbą zrozumienia, poznania się, oswojenia z innością. Akcja ma być narzędziem zmiany społecznej, wpłynąć na zmianę postaw, przyczynić się do wzajemnego poznania, do szacunku i tolerancji.

Stereotypy często są przyczyną braku zrozumienia i rodzą nietolerancję.  Ich przezwyciężenie nie jest łatwą rzeczą, jednak nie niemożliwą.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zgodziły się być żywymi książkami jak również uczestnikom, które wzięły udziału w tym wyjątkowym spotkaniu. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z 11 różnymi osobami: rodzic dziecka w spektrum autyzmu, osoba poruszająca się na wózku, uchodźca z Ukrainy, osoba uzależniona od alkoholu, wegetarianka, osoba w kryzysie bezdomności, mama po stracie, wielodzietna mama, rodzic dziecka w edukacji domowej, żona alkoholika / Dorosłe Dziecko Alkoholika, ksiądz katolicki, obywatelka Rumunii. Na zakończenie wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za udział Żywym Książkom. Była to też dobra okazja podziękowania wolontariuszkom zaangażowanym we wsparcie wydarzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach przez dyrektora Jacka Kanię.

Na terenie gminy Nowiny jest to pierwsza edycja żywej biblioteki. – Aby dobrze przygotować się do zorganizowania Żywej Biblioteki przeszliśmy jednodniowe szkolenie w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Szkolenie zaprezentowało metody Żywej Biblioteki, wytłumaczono, kim są Żywe Książki, jak również przedstawiono wszystkie etapy przygotowania tej wyjątkowej równościowej imprezy tak, by była zgodna ze standardami ŻB – mówi Kamila Piotrowicz, organizatorka Żywej Biblioteki w Nowinach.

Żywa Biblioteka odbywa się w ramach projektu „Lokalnie dla różnorodności” realizowanego przez Stowarzyszenie Diversja przy wsparciu Credit Agricole Bank Polska z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Kamila Piotrowicz

Poprzednie Podpisanie umowy na dofinansowanie przewozów autobusowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących