Szukaj

W tym roku sprzedający na targowisku w Nowinach są zwolnieni z opłaty targowej. Wynika to wprost z przepisów zapis w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – Intencją ustawodawcy było zmniejszenie obciążeń finansowych w dobie pandemii dla drobnych przedsiębiorców i producentów dokonujących sprzedaży na targowiskach – wyjaśnia Magdalena Pala z Urzędu Gminy Nowiny, jednocześnie przypominając, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i hotelarskiej mogą skorzystać z obniżonej stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą. Więcej na ten temat: https://www.nowiny.com.pl/urzad/aktualnosci/podatki-nizsze-o-polowe/

Poprzednie Tu mieszkam, tu płacę podatki

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących