Szukaj

W związku z pogorszającymi się warunkami pogodowymi: opadami śniegu, zamieciami, niską temperatura przypominamy mieszkańcom o tym, jak funkcjonuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Nowiny. 

Drogi powiatowe

W gminie Nowiny problemy występują w szczególności na drogach powiatowych, których utrzymaniem zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Są to drogi:

  • nr 0278T w msc. Szewce i msc. Zgórsko
  • nr 0374T w msc. Nowiny. ul. Perłowa
  • nr 0378T w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa (do msc. Wola Murowana)
  • nr 0381T w msc. Wola Murowana i msc. Bolechowice
  • nr  0378T w msc. Trzcianki (do msc. Kowala)
  • nr 0376T w msc. Kowala.

O trudnościach na drogach powiatowych należy informować OBWÓD DROGOWY CELINY – nr telefon 41 354 90 34.

Drogi gminne

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Zgłoszenia niedogodności należy dokonywać w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 41 346 51 59, 41 366 73 42 oraz całodobowo: 695 591 419, 534 687 589. W szczególnych przypadkach gminne służby drogowe wspierają PZD w utrzymaniu dróg powiatowych.

Odśnieżanie chodników leży po stronie mieszkańców

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała Rady Gminy nr XXIX/241/13 z 27 marca 2013 r. z późn. zm.). Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Drogi powiatowe i gminne na terenie gminy Nowiny:

Poprzednie Czyste Powietrze

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących