Szukaj

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalne.

Gmina Nowiny wspiera merytorycznie mieszkańców gminy w składaniu wniosków do ww. programu – w gminie funkcjonują pracownicy udzielający informacji i pomocy w tym zakresie.

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:
1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem
priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynku – określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu
ocieplenia budynku.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie – Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz skorzystać z pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku w swojej gminie, jeżeli przystąpiła ona do realizacji programu.
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie W przypadku
pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.
5. Złóż wnioski o płatność Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
6. Zakończenie przedsięwzięcia – Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
7. Okres trwałości przedsięwzięcia – wynosi do 5 lat
od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie
realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w
liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których
złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim
roku kalendarzowym.

Wsparcie dla programu Czyste Powietrze realizowane przez gminę Nowiny dotyczy głównie mieszkańców naszej gminy i polega na: udzielaniu informacji
nt. programu, pomocy przy wypełnianiu wniosków,
prowadzeniu kampanii informacyjnej oraz organizacji spotkań informacyjnych nt. programu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Nowiny:
1. Witold Mroczek tel. 41 347 50 62,
e-mail: w.mroczek@nowiny.com.pl
2. Tomasz Bucki tel. 41 347 50 85,
email t.bucki@nowiny.com.pl
Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać łącznie wraz z dofinansowaniem na wymianę źródła ciepła z budżetu gminy Nowiny!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat programu Czyste Powietrze: 8 grudnia 2021 r. w godz. 15.15 – 18.00 w budynku Urzędu Gminy w Nowinach. 

Witold Mroczek

 

Poprzednie Wesoła Nowina. Jarmark Bożonarodzeniowy

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących