Szukaj

Szkoły z terenu gminy Nowiny przystąpiły do ogólnopolskiego projektu badawczo-rozwojowego „Zdrowa Klasa”. Projekt realizowany  jest pod okiem dietetyka pana Rafała Czyżkowskiego. Pierwsze wywiady zostały przeprowadzone w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali i mamy już wyniki i obserwacje, które w wyraźny sposób pokazują błędy w odżywianiu się dzieci. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizowanie rodziców i dzieci do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych. Dziecko nie jest w stanie samodzielnie podejmować właściwych i świadomych decyzji  bez odpowiednich wzorców ze strony najbliższych mu osób. Nawyki żywieniowe u dzieci kształtowane są głównie poprzez obserwacje zachowań panujących w domach dlatego bez odpowiedniego zaangażowania rodziców czy opiekunów w troskę o zdrowie dzieci trudno będzie liczyć na wymierne efekty samej edukacji dzieci.

Na czym polega projekt?

Projekt został podzielony na cztery zasadnicze etapy:

  1. Przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego wśród dzieci

Pytania dotyczą zachowań żywieniowych, samopoczucia oraz stylu życia dziecka a także tego jak postrzega ono zachowana żywieniowe panujące w domu. Pytania są zbierane w specjalnie kodowanych ankietach, które nie pozwalają identyfikować danych żadnych osobom postronnym,
w tym również dietetykom. Do informacji uzyskanych od każdego dziecka ma dostęp jedynie jego rodzic poprzez specjalny serwis zewnętrzny.

2. Przygotowanie raportów indywidualnych dla rodziców

Po wykonaniu badań ankietowych, każdy z rodziców w ciągu tygodnia otrzyma dostęp do indywidualnego konta, gdzie za pomocą specjalnego kodu będzie mógł pobrać przygotowany przez dietetyka indywidualny raport na temat zachowań żywieniowych i stylu życia swojego dziecka,
a także dowiedzieć się jak jego dziecko postrzega warunki panujące w domu. Ten raport ma na celu pomóc zrozumieć rodzicom sytuację dziecka a także skłonić ich do podjęcia określonych działań profilaktycznych.

3. Przygotowanie raportów podsumowujących dla szkół

Po przeprowadzeniu badań zostanie także sporządzony raport grupowy pokazujący zachowania żywieniowe i styl życia uczniów poszczególnych klas. Raport nie tylko będzie analizował poszczególne klasy ale także całą szkołę. Będzie pozwalał również na wyciąganie wniosków oraz eksponowanie różnic w zachowaniach żywieniowych pomiędzy poszczególnymi rocznikami. Dlatego w ramach prowadzonych badań warto zaangażować jak największą liczbę klas oraz uczniów wszystkich roczników. Raport ten będzie bardzo ciekawym podsumowaniem dla szkół i być może stanie się
w przyszłości ważnym krokiem do podjęcia nowych wartościowych działań.

4. Spotkanie edukacyjne dla rodziców

Ostatnim etapem będzie zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci poszczególnych klas. W tym celu najbardziej odpowiednim momentem mogą być tzw. „wywiadówki”. Spotkania będą odbywać się z dietetykiem, który zaprezentuje rodzicom wyniki raportu danego rocznika a także przygotuje na podstawie uzyskanych danych odpowiedni materiał edukacyjny. Szkolenie edukacyjne dla rodziców ma na celu pomóc zrozumieć im potrzeby swoich dzieci a także zwrócić uwagę konieczność wprowadzenia odpowiednich działań profilaktycznych.

Po przeprowadzeniu wywiadów we wszystkich placówkach i uzyskaniu danych przedstawimy Państwu zbiorczą analizę zachowań żywieniowych i prozdrowotnych naszych uczniów.

Gorąco zachęcamy dzieci i przede wszystkim rodziców do czynnego udziału w przedsięwzięciu!!!

Justyna Skrzypczyk

Poprzednie Wspieramy pszczelarstwo, dbamy o ludzi, klimat i planetę

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących