Szukaj

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki przy współudziale m.in. Gminy Nowiny, wpisujących się w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z głównych celów nowej strategii jest zasadzenie 3 miliardów drzew i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, a w szczególności pszczół, które są bardzo ważne i powinny być doceniane przez każdą żyjąca jednostkę. Z tego względu każde działanie, które powoduje wzrost pożytków dla pszczół jest bardzo cenne. Pożytki pszczele to rośliny potencjalnie mogące dostarczyć nektaru i pyłku kwiatowego. Dlatego Gmina Nowiny każdego roku prowadzi nasadzenia roślin miododajnych.

W związku z powyższym Gmina Nowiny w 2021 r. otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzwień oraz parków pn. „Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowiny”, w ramach umowy nr 21/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Gminą Nowiny. Zakupione drzewa miododajne z gatunku klon zwyczajny zostały nasadzone na placu zabaw w miejscowości Wola Murowana (dz. ew. nr 295/2 i 296/2 obręb geodezyjny Wola Murowana).

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazał Gminie Nowiny drzewa i krzewy miododajne w ramach projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 119/ROW/2021 zawartej w dniu 14 października 2021 r. Miejscem przedmiotowych nasadzeń jest miejscowość Nowiny, ul. Perłowa (dz. ew. nr 35/65, 35/426 i 35/428 obręb geodezyjny Wola Murowana).

Monika Milcarz

Poprzednie Remonty altan śmietnikowych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących