Szukaj

Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, dlatego wszyscy powinniśmy o nie dbać. Każdy z nas może wiele zrobić, by poprawić jego jakość. Gmina Nowiny od 2017 roku udziela mieszkańcom gminy dotacji na wymianę źródła ciepła z paliwa stałego, takiego jak: węgiel, miał itp. na nowe niskoemisyjne źródło ciepła – po to, by wesprzeć ich w walce z niską emisją.

– Preferowane są nowe niskoemisyjne kotły na gaz ziemny, ale w przypadku braku dostępu do gazu dopuszczalne jest również zastosowanie nowych kotłów na węgiel i pellet piątej generacji – wyjaśnia koordynator projektu Witold Mroczek. W 2020 r. udzielono mieszkańcom gminy 50 dotacji na kwotę 150 tys. zł, a od samego początku realizacji programu, czyli od roku 2017 – łącznie 132 dotacje na kwotę 396 tys. zł.

Również w 2021 r. mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie ze strony gminy. Stosowna uchwala właśnie została podjęta przez Radę Gminy. – Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca na ten cel od 2021 roku wynosi 3.500 zł. Dotacja może być przeznaczona na: zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem, a także węglem lub pelletem oraz na budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem – wylicza Witold Mroczek.

Z dotacji może skorzystać każdy, kto mieszka i jest zameldowany na terenie gminy Nowiny oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będę realizowane przedsięwzięcie.

– Dbałość o środowisko naturalne to dla nas priorytet. Wymieniając niskosprawne i nieekologiczne kotły oraz piece węglowe na nowoczesne urządzenia grzewcze w istotny sposób przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, a  tym samym zacieramy nasz węglowy ślad – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Szczegóły: https://www.nowiny.com.pl/mieszkaniec/srodowisko/jakosc-powietrza/wymiana-zrodel-ciepla/

Poprzednie Budżet gminy na 2021 r.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących