Szukaj

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Sebastiana Nowaczkiewicza za rok 2020. Radni docenili pracę w czasach  COVID-19.

Jak co roku w czerwcu rady gmin udzielają absolutorium z realizacji budżetu wójtom gminy. Od trzech lat na podstawie przedłożonego wcześniej raportu o stanie gminy – także wotum zaufania. 23 czerwca na sesji Rady Gminy radni podjęli decyzję o udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Decyzję tą poprzedziło omówienie przez wójta Sebastiana Nowaczkiewicza raportu o stanie gminy oraz dyskusja o nim.

Raport o stanie gminy

– Już po raz trzeci gminy opracowują raport o stanie gminy. Dotychczas w naszej gminie był on bardzo obszerny, wręcz drobiazgowy, a na dodatek niezrozumiały dla wielu osób. W ubiegłym roku jako jedyna z gmin województwa świętokrzyskiego zakwalifikowaliśmy się do projektu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, podczas którego opracowywaliśmy raport idealny – stanowiący odzwierciedlenie oczekiwań radnych i mieszkańców. Korzystaliśmy z wiedzy ekspertów uczestnicząc w szkoleniach, ale i podczas indywidualnych konsultacji. Stworzyliśmy ankietę on-line, w której mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na temat raportu. W oparciu o te doświadczenia  przygotowaliśmy zaledwie siedmiostronicowy raport, w którym zawarliśmy informacje dotyczące realizacji strategii i programów, realizacji budżetu, inwestycji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty, opieki zdrowotnej czy kultury – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Stworzyliśmy też wersję raportu dla dzieci i młodzieży, która była przeze mnie przedstawiona podczas lekcji WOSu w nowińskich szkołach. Pełna wersja raportu trafiła do wszystkich mieszkańców gminy w wersji papierowej – dodaje.

Absolutorium

Podczas sesji  rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,  przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, a także opiniami komisji stałych Rady Gminy radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, a następnie –  o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

– Udzielenie absolutorium to świadectwo pracy nie tylko wójta, ale i wszystkich radnych, bo to przecież oni ostatecznie decydują, jak będzie wyglądał budżet gminy. Trzy lata temu wziąłem na siebie  odpowiedzialność zarzadzania gminą, podjąłem wraz z radnymi związanymi z moja osobą zobowiązanie wobec mieszkańców. To był trudny i wymagający rok, ale wspólnie pokonaliśmy problemy i stawiliśmy czoła covidowej rzeczywistości. Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Dziękuję wszystkim mieszkańcom i współpracującym z nami organizacjom pozarządowym, instytucjom i przedsiębiorcom – mówi Sebastian Nowaczkiewicz.  

 

Poprzednie Aktywny weekend wolontariuszy w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących