Szukaj

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023r. przypominamy, że wyborcy przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały, osoby zameldowane na pobyt czasowy oraz osoby nigdzie nie zameldowane powinny zgłosić się do Urzędu Gminy w celu złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania aby wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu. Natomiast wyborca zameldowany na pobyt stały w Gminie Nowiny, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku. Wnioski należy składać w okresie od dnia 1 września 2023r. do dnia 12 października 2023r. (tj. czwartek). INFORMUJEMY RÓWNIEŻ ŻE TEGO DNIA DZIAŁ KTÓRY OBSŁUGUJE TĄ SPRAWĘ BĘDZIE CZYNNY DO 16:30
Więcej informacji na stronie Gminy: https://www.nowiny.com.pl/urzad/aktualnosci/wybory-do-sejmu-i-senatu-rp-zarzadzonych-na-dzien-15-pazdziernika-2023r/

Poprzednie Wrzesień miesiącem FASD

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących