Szukaj

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz spotkał się z zastępcą wójta Łukaszem Barwinkiem oraz sekretarzem gminy Ryszardem Kusakiem. Rozmowy dotyczyły prowadzonych inwestycji na najbliższy rok, spraw związanych z edukacją i ochroną zdrowia mieszkańców oraz poprawą infrastruktury drogowej a także zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Gmina, dzięki rządowemu wsparciu, rozpoczęła realizację w 2022 roku szeregu inwestycji w różnym obszarze. Jednym z nich jest rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny.

Inwestycja obejmuje budowę układu dróg w tej miejscowości o długości całkowitej 1050 m. Zakres prac objął m.in. wykonanie nawierzchni, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Obecnie zakończono prace budowlane i planowany jest odbiór robót.

Wartość inwestycji to 11.000.000 zł . Wartość dofinansowania z programu Polski Ład wyniosła  4.740.000 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez gminę jest rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk: boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego w Nowinach. Dofinasowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej wyniosło 4 855 700 zł. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 6 936 844 zł.

Zakres prac przewiduje inwestycję przy ul. Perłowej, gdzie powstanie boisko piłkarskie z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 74 m x 115 m oraz oświetlenie boiska. Prace skupią się także przy ulicy Gimnazjalnej, gdzie powstanie boisko treningowe wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19 m x 35 m oraz oświetlenie boiska. Inwestycje zakończą się 2024 roku.

Gmina Nowiny korzysta także z Programu Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. W 2022 roku dofinasowanie wyniosło 166.153,23 zł. Całkowity koszt zadania to 199.506,69 zł.

Poprzednie Rajd Rowerowy 12.08.2023 r.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących