Szukaj

W chwili obecnej na terenie miejscowości Sitkówka w Gminie Nowiny, realizowany jest I etap prac związanych z wymianą nawierzchni dróg wewnętrznych dojazdowych do posesji na terenie Gminy Nowiny. Zakres prac obejmuje wymianę dotychczasowej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową z częściową wymianą i wyprofilowaniem istniejącej podbudowy, oraz z nadaniem nowej nawierzchni  spadków umożliwiających spływ wód opadowych na przyległe tereny zieleni.

Trwające obecnie prace objęte są umową zawartą w dniu 16 grudnia 2021r. z Wykonawcą, którym jest Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior z siedzibą w Nowinach przy ul. Przemysłowej 69, na kwotę 118.326,00 zł pochodzącą ze środków niewygasających budżetu Gminy Nowiny na 2021r. Zakończenie trwającego etapu prac określone zostało w umowie na 30.04.2022r.

Kolejne etapy wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Sitkówka planowane są w II półroczu obecnego  2022r, oraz w 2023r. Zakończenie w 2023r. całości prac związanych z wymianą nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Sitkówka, przyczyni się do uporządkowania terenu wokół istniejącej zabudowy i poprawy estetyki tej miejscowości w Gminie Nowiny. Pozostałe tereny, poza nawierzchnią asfaltową dróg wewnętrznych, zostaną w końcowym etapie zrekultywowane poprzez usunięcie utwardzeń tłuczniowych, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej i obsianie trawą.  

Jednocześnie trwają też prace związane z uzupełnieniem ubytków nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na działce nr ewid. 51/4 (tzw. „ul. Chorzowskiej”) w msc. Sitkówka w Gminie Nowiny. Umowna wartość tych prac wynosi 44.427,60 zł, a termin ich zakończenia określono w umowie z Wykonawcą na dzień 01.04.2022r. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na fakt, że stan techniczny tej drogi jest bardzo zły. W celu jego poprawy i przywrócenia właściwych parametrów eksploatacyjnych drogi konieczna jest jej przebudowa obejmująca całkowitą wymianę podbudowy i nawierzchni, oraz wykonanie kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych. Jest to zadanie czasochłonne i kosztowne, ale podjęte zostały przez Gminę Nowiny działania dotyczące jego realizacji, łącznie z próbami włączenia w tę realizację ZPW Trzuskawica, jako głównego użytkownika drogi i tym samym „sprawcę” jej nadmiernego obciążenia i uciążliwej eksploatacji.

Andrzej Waśko

Poprzednie Kolejny etap budowy drogi w Bolechowicach lada dzień

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących