Szukaj

W dniu 09.03.2021 r. Gmina Nowiny podpisała z firmą TRASBUD Budownictwo umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj – wybuduj zadania pod nazwą  „Rozbudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny”.

Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót budowlanych.

W przypadku opracowania dokumentacji projektowej inwestycja obejmuje budowę drogi od połączenia z drogą wojewódzką nr 762 w m. Zgórsko do połączenia z wykonanym już 2019 r. odcinkiem drogi, tj. do skrzyżowania z ul. Panek. Została podzielona na dwa etapy:

ETAP I – rozbudowa drogi od połączenia z droga wojewódzką do mostu na Bobrzyczce,

ETAP II – rozbudowa drogi od mostu na Bobrzyczce do wykonanego wcześniej odcinka drogi).

W ramach zawartej umowy wykonane zostaną roboty budowlane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, polegające na rozbudowie drogi od mostu na Bobrzyczce z dowiązaniem do urządzonego odcinka istniejącej drogi.

Całkowita długość rozbudowywanego odcinka dla II etapu wynosi 610,60 m. Zadanie przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni z bitumiczną nawierzchnią jezdni, budowę chodnika przyjezdniowego, budowę i przebudowę zjazdów na przyległe działki, przebudowę istniejącego odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, wykonanie szykan i barierek dla uspokojenia ruchu, a także wykonanie oznakowania pionowego z dostosowaniem do projektowanego ruchu.

Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa i pozyskiwanie wymaganych zezwoleń na realizację inwestycji drogowej na odcinku od mostu do wykonanego wcześniej odcinka drogi. Rozpoczęcie robót dla powyższego zadania, planowane jest niezwłocznie po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w Kielcach ostatecznej decyzji zezwalającej na jej realizację, tj. w okresie II  kwartału bieżącego roku.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2023 r.

Poprzednie Budowa dróg w Kowali coraz bliżej

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących