Szukaj

Gmina Nowiny na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została zakwalifikowana do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 4 740 000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny.” Wartość całkowita inwestycji wynosi 4.990.000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem, Gmina Nowiny przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy wyżej wymienionego zadania. Gmina jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycja obejmuje budowę dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego (ul. Diamentowej, Szafirowej, Kryształowej) w miejscowości Kowala. W I etapie przewidziano budowę ul. Kryształowej w miejscowości Kowala. W ramach realizacji ul. Kryształowej zostanie wykonany odcinek o długości ok. 572 mb.

Inwestycja obejmuje budowę drogi klasy D, z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5 m, ograniczoną obustronnie krawężnikami. Po obu stronach jezdni powstanie chodnik o szerokości użytkowej 2 m. Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. Inwestycja zawiera również budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego.
W II etapie wykonane będą ulice Diamentowa i Szafirowa w miejscowości Kowala. Wybudowane zostaną odcinki ul. Diamentowej o długości ok. 309 mb oraz ul. Szafirowej o długości ok. 151 mb.

W zakresie budowy ulic Diamentowej i Szafirowej powstaną drogi klasy D, z jezdniami o szerokości 5 m, ograniczonymi obustronnie krawężnikami. Na ulicy Diamentowej wykonany zostanie obustronny chodnik, natomiast na ulicy Szafirowej jednostronny, o szerokości użytkowej 2 m. W ramach inwestycji zostaną również wykonane oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania.

Wojciech Kasprzyk

Poprzednie XLVI Sesja Rady Gminy Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących