Szukaj

Spotkanie inaugurujące projekt 14 wrzesień 2022 godz. 16, sala konferencyjna GOK Nowiny ul. Perłowa 1

 “Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Celem projektu jest wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie Świętokrzyskim. 

W ramach projektu można otrzymać:

– pomoc w nauce języka polskiego
– pomoc psychologiczną indywidualną i grupową,
– poradnictwo prawne,
– pomoc asystenta w załatwianiu spraw urzędowych,
zdrowotnych, w zatrudnieniu, edukacji,
– usługę tłumacza
– szkolenia zawodowe,
– opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenia,
– pomoc finansową na zakup żywności, środków czystości i innych potrzeb związanych
z mieszkaniem.

– w przyszłym roku Wyprawka szkolna/przedszkolna dla 100 dzieci (refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu), a także kurs komputerowy dla dzieci. 

Informację i załączniki znajduję się również na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. ( https://pcprkielce.pl/swietokrzyskie-dla-ukrainy-ukr/2022/07/07/ ).

W projekcie uczestniczy również tłumacz z Ukrainy. Tworzy to możliwość zorganizowania spotkania na którym osoby będą mogły dowiedzieć się więcej w ojczystym języku. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zorganizowanie spotkania z osobami pochodzącymi z Ukrainy, deklarującymi chęć do przystąpienia do w/w projektu.

Poprzednie Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Sportowym

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących