Szukaj

78 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez wójta gminy Nowiny. 64 uczniów uzyskało stypendia naukowe, zaś 14 – stypendia sportowe.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy w szkole podstawowej uzyskać średnią ocen co najmniej 5,5, a w klasach szkół ponadpodstawowych – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1 lub uzyskać tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady lub konkursu rekomendowanego lub objętego patronatem Kuratora Oświaty bądź Ministra Edukacji Narodowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Z kolei prawo do ubiegania się o stypendium sportowe przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym w konkurencji indywidualnej byli finalistami w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w konkurencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

W roku szkolnym nagrodzono 78 osób. Na stypendia rozdysponowano niemal 37 tys. zł.

Łącznie 18 osób zostało finalistami lub laureatami konkursów, a 57 osób uzyskało stypendium za średnią ocen, 11 osób spełniło oba kryteria jednocześnie. Stypendia sportowe otrzymało 14 uczniów. Osiągali oni wyniki sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim w judo, pływaniu, piłce nożnej, skoku o tyczce.

Najwięcej stypendystów uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w  Nowinach. Tutaj 40 osób nagrodzono stypendiami naukowymi, a sześć stypendiami sportowymi. W Liceum Ogólnokształcącym z klasami mistrzostwa sportowego jedna osoba otrzymała stypendium za wyniki w nauce, a cztery osoby stypendia sportowe. W Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach 15 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali ośmiu uczniów stypendium naukowe, a czterech – stypendia sportowe.

Szkoła Podstawowa w Nowinach:

Stypendia naukowe:

Adam Czarnecki, Julia Kozieł, Luiza Konopacka, Julia Ludew, Szymon Sołtys, Natan Wójcik, Gabriela Zabłocka, Franciszek Gołuzd, Karol Adamczyk, Jakub Adamczyk, Julia Kopolovets, Julia Putowska, Igor Adamczyk, Milena Kempa, Oliwia Łysak, Korneliusz Siadul, Anna Stępniewska, Oliwia Wójcik, Jakub Bielecki, Emilia Biernat, Piotr Szczepanik, Maciej Niziołek, Jan Wamej, Katarzyna Zwierzchowska, Krzysztof Adamczyk, Wiktor Kasza, Aleksandra Kotwica, Lena Bartkiewicz, Maciej Majka, Emilia Zatorska, Jan Skowronek, Zofia Molenda, Jan Wójcik, Jakub Kumański, Amelia Gruszczyńska¸ Wiktor Skrzyniarz, Alex Lenart, Aleksandra Matysik,  Małgorzata Skrzypczyk, Zofia Bartocha.

Stypendia sportowe:

Michał Krakowski, Emila Jastrząb, Zofia Jastrząb, Lena Janus, Wiktoria Nawrot, Zofia Bartocha.

Liceum Ogólnokształcące w Nowinach:

Stypendium naukowe:

Aleksander Świtoń

Stypendia sportowe:

Franciszek Słoń, Laura Włochyńska, Krzysztof Chudobiecki, Filip Rozborski

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach:

Stypendia naukowe:

Łukasz Przewoźniak, Jan Sobczyk, Natalia Wrzoskiewicz, Mikołaj Pękalski, Kacper Stachura, Dawid Barto, Jan Chrobot, Klaudia Koczotowska, Franciszek Pabjan, Robert Woś, Natalia Janus, Hanna Sobczyk, Karol Szymonek, Julia Kruk, Krzysztof Martyniszyn.

Szkoła Podstawowa w Kowali:

Stypendia naukowe:

Melania Szymkiewicz, Maria Frączek, Mikołaj Sylwar, Michalina Bodzioch, Wojciech Kwiecień, Kinga Szymczyk, Piotr Kurek, Aleksandra Wąsik

Stypendia sportowe:

Kuba Chojnecki, Wojciech Kwiecień, Oskar Cedro, Maciej Górajski

Poprzednie Żegnaj, szkoło!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących