Szukaj

Niejeden uczeń, niejeden nauczyciel uronili łezkę, zwłaszcza, ci, którzy właśnie zakończyli edukację w szkole. I, choć był to trudny dla wszystkich czas, można powiedzieć, że cała społeczność szkolna z okresem pandemicznej próby poradziła sobie celująco.

Szkoła Podstawowa w Nowinach
25 czerwca 567 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach zakończyło rok szkolny 2020/21. Był to rok bardzo trudny, pełen zmian, ograniczeń i trudności. Wielu odczuło negatywne skutki pandemii. Szczęśliwie wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani, a 152 uczniów klas IV-VIII otrzymało promocję lub ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Najwcześniej pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. O godzinie ósmej 71 uczniów klas ósmych odebrało świadectwa ukończenia szkoły. Wśród nich było dwóch laureatów konkursu z fizyki i dziewięciu finalistów innych konkursów. Wielu uczniów wyróżniono za wolontariat na rzecz innych ludzi oraz zwierząt. Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 5.0 i zachowanie wzorowe otrzymali listy gratulacyjne. Dyrektor szkoły J. Wojcieszyńska podziękowała za współpracę wójtowi gminy, radzie rodziców oraz rodzicom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla szkoły. Po uczniach klas ósmych na sali zjawili się kolejno uczniowie klas siódmych, szóstych, piątych oraz czwartych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez radę rodziców, rozdano stypendia wójta i stypendia dyrektora szkoły. W ten sposób wyróżniono uczniów przyznając ponad 100 stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia fundowane ze środków organu prowadzącego są świetnym motywatorem do nauki i osiągania sukcesów. To dla wielu uczniów pierwsze własne zasoby finansowe, którymi mogą dysponować, przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb, realizować marzenia. Na sali gimnastycznej spotkali się także uczniowie klas trzecich, którzy ukończyli I etap nauki otrzymując dyplomy i upominki. Rozdania świadectw dokonali wychowawcy w salach lekcyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najlepszym społecznikiem w tym roku została Aleksandra Kotwica, a uczniem z najwyższą średnią w szkole okazał się Wiktor Kasza. Przedstawiciele rady rodziców na ręce pani dyrektor złożyli podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie dzieci. Pani dyrektor życzyła wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Szkoła jest jak dworzec kolejowy. Zawsze w niej gwarno i zawsze ktoś się spóźni. Jest jednak jedna różnica – wszyscy pasażerowie mają bilety na pociąg do następnej klasy.
W minionym roku szkolnym taki bilet otrzymali wszyscy uczniowie ZPO im Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach. Dzisiaj kolejny raz pożegnaliśmy rok szkolny, który był czasem wytężonej pracy i nauki. Wszyscy zdobyliśmy nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe doświadczenia, a szczególnie te, które wiązały się z kształceniem na odległość. Ze względu na stan epidemiczny i związane z tym ograniczenia wychowawcy żegnali się ze swoimi uczniami w klasach.

W małym gronie w sali gimnastycznej uczniowie klasy VII pożegnali swoich kolegów opuszczających mury naszej szkoły. Było uroczyście i wzruszająco.
Uczniom klas ósmych zostały wręczone dyplomy ukończenia szkoły podstawowej – najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, nagrody i upominki w postaci książek i dyplomów. Finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych: Krzysztof Martyniszyn, Julia Kruk i Karol Szymonek otrzymali tablety graficzne. 15 uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych stypendium Wójta Gminy – pana Sebastiana Nowaczkiewicza, a stypendium Dyrektora Szkoły otrzymało 21 uczniów naszej placówki. Również rodzice najlepszych uczniów i ci, którzy aktywnie angażowali się w życie ZPO w Bolechowicach zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uznania oraz listami gratulacyjnymi.
Dyrektor szkoły podziękowała uczniom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom za sumienną, ciężką pracę i życzyła radosnych, pięknych i bezpiecznych wakacji.

Szkoła Podstawowa w Kowali
W dniu 25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” odbyła się uroczystość ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.
Cała społeczność szkolna zebrała się na placu szkolnym. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru szkoły, odchodzący uczniowie przekazali pod opiekę sztandar klasie VII.
Pani Dyrektor Anna Łukasiewicz w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała przewodniczącemu Rady Rodziców , panu Januszowi Szymkiewiczowi za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.
Wspólnie obejrzeliśmy montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Marzanny Krajewskiej.
Następnie wręczono dyplomy i nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce, mającym osiągnięcia w sporcie, laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych, uczniom , którzy otrzymali Stypendia Dyrektora Szkoły i Stypendia Wójta Gminy Nowiny.
Szczególnie uroczyście zostali pożegnani uczniowie klasy VIII, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkołach średnich. Każdy otrzymał Niezbędnik Absolwenta Szkoły Podstawowej oraz upominki od klasy VII.

Liceum Sportowe w Nowinach

Nagrody za najlepszą średnią w szkole:
Liceum czteroletnie:
• Aleksander Świtoń IA śr. 5.13 zachowanie wzorowe
• Oliwier Świtoń IA śr. 5.00 zachowanie wzorowe
• Krzysztof Chudobiecki IA śr. 4,63 zachowanie bardzo dobre
• Norbert Niebudek IIA śr. 4,60 zachowanie wzorowe
• Jakub Pyszczak IA śr. 4,56 zachowanie bardzo dobre
Liceum trzyletnie:
• Kacper Załęcki IIC śr. 4,60 zachowanie bardzo dobre
• Mateusz Rodak IIC śr. 4,00 zachowanie bardzo dobre
Nagrody za wysoką frekwencję:
• Jakub Pyszczak IA 99,70%
• Bogdan Łazurko IA 99,68%
• Krzysztof Chudobiecki IA 99,31%
Nagrody sportowe – za pracę, wytrwałość i zaangażowanie w czasie treningów:
• Natalia Olesińska Ia
• Mateusz Górecki Ia
• Szymon Kot IIa
• Kamil Lurzyński IIa
• Mikołaj Susło IIb
• Maksym Petelicki IIb
• Agnieszka Soboń IId
• Natalia Łebek IId
• Wiktor Węgliński IId
• Szymon Spurek IId
Nagrody Wójta
naukowe:
• Aleksander Świtoń Ia
sportowe:
• Filip Rozborski Ia
• Krzysztof Chudobiecki Ia
• Laura Włochyńska Ia
• Franciszek Słoń IIb
 
Poprzednie W Liceum Sportowym powstanie klasa Korony Kielce

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących