Szukaj

Decyzję o powstaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości  podjęto jesienią 1965 roku podczas zebrania gromadzkiego. Wybrano wówczas także zarząd nowej jednostki w składzie: Bronisław Malarczyk – naczelnik, Wiesław Wilk – sekretarz, Władysław Głuch – skarbnik, Jan Domański – gospodarz.

Na potrzeby ochotniczej straży pożarnej, wiosną 1966 roku Gromadzka Rada Narodowa przekazała barak, który został przez druhów postawiony na podwórku naczelnika. Główne wyposażenie ochotników stanowiła motopompa M- 400 wraz z 7 wężami tłocznymi i wężem ssawnym ze smokiem, przekazaną przez komendę powiatową Straży Pożarnych w Kielcach. Ochotnicy otrzymali również do dyspozycji 18 kompletów mundurów, hełmy, toporki, pasy oraz 2 syreny ręczne. Dodatkowo strażaków zaopatrzono w ściankę przeciwpożarową, na której był zawieszony bosak, drabina, wiadro, łopaty, siekiera oraz skrzynia z piachem. Jeszcze w fazie formowania się nowej jednostki nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, którym został Tadeusz Malarczyk.

W 1971 roku, aby w sytuacjach alarmowych, wymagających natychmiastowych działań operacyjnych usprawnić komunikację pomiędzy jednostką a Pogotowiem Ratunkowym, u naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, założono telefon. W 1973 roku straż otrzymała wóz konny, który wcześniej służył druhom z miejscowości Łukowa, wówczas obie jednostki stanowiły część gminy Chęciny. Dla zapewnienia wyjazdu wspomnianym wozem do akcji ratowniczych, koniecznym było wyznaczenie strażaków zobowiązanych do podstawienia z własnych gospodarstw dwóch par koni. Tego zadania podjęli się druhowie: Jan Adamiec, Edward Pękalski, Franciszek Stachaczyk i Marian Latkowski. W 1978 roku, dzięki pozyskaniu elektrycznej syreny, znacznie poprawiła się skuteczność wzywania ochotników do wyjazdów na akcje ratownicze.

W 1980 roku doszło do częściowej rekonstrukcji zarządu straży. Nowo wybranymi osobami funkcyjnymi zostali: Edward Malarczyk, na stanowisku naczelnika oraz Władysław Chechelski obejmujący obowiązki skarbnika jednostki. Nie był to jednak zbyt aktywny okres działalności. Zaangażowanie druhów z roku na rok malało, a ponieważ ciągle brakowało funduszy na funkcjonowanie organizacji, w końcu zarząd podjął w 1982 roku decyzję o zawieszeniu działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

W 1995 roku dzięki inicjatywie Seweryna Kadzidłowskiego, straż reaktywowano. On też, stanął na czele zarządu jednostki, którego skład ponadto uzupełnili: Mirosław Świeboda – naczelnik, Bogdan Bielecki – sekretarz, Andrzej  Bartkiewicz – skarbnik, Edward Malarczyk – gospodarz. Siedzibą  organizacji stał się budynek po byłej szkole w Szewcach. Do dyspozycji jednostki oddano Stara – 25 pozyskanego z Ochotniczej Straży Pożarnej  z Woli Murowanej. Otrzymany wóz, z powodu braku remizy przechowywany był na podwórku naczelnika, a następnie w prywatnym garażu Krzysztofa Stachaczyka. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu gminnego, na wyposażeniu znalazła się radiostacja GB- 300, pompa szlamowa PS-50, hełmy oraz po 10 kompletów mundurów koszarowych i galowych. W 2000 roku udało się wybudować remizę strażacką. To ogromna zasługa Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny, który wyasygnował z budżetu odpowiednie środki finansowe oraz bezinteresownego zaangażowania wielu druhów w prace podczas realizacji inwestycji. Dopiero w 2009 roku w jednostce pojawił się lekki samochód gaśniczy pozyskany z Ochotniczej Staży Pożarnej z Kowali a rok później zastąpił go FORD TRANSIT przejęty z OSP Wola Murowa, który służy druhom do dnia dzisiejszego.  W roku 2008 roku strażacy otrzymali średni samochód ratowniczo – gaśniczy z 1988 roku, Stara 244 RS.

10 listopada 2018 roku w świetlicy w Szewcach zebrali się strażacy i mieszkańcy Szewc i Zawady. Dyskutowano o przyszłości ruchu strażackiego w Szewcach i jego dalszych losach.

Decyzją mieszkańców, powołano nową organizację przeszła większość druhów strażaków. Podjęli oni wyzwanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców Szewc i Zawady. Jednostka na dzień dzisiejszy skupia 13 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt i chłopców, 42 członków stowarzyszenia. Dysponuje remizą strażacką w Szewcach, samochodem lekkim FORD TRANSIT,  posiada sprzęt hydrauliczny i inne niezbędne wyposażenie. Bierze udział w wielu akcjach ratowniczych i działa w wielu obszarach szeroko rozumianej pomocy drugiemu człowiekowi. 4 września 2022 r. wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy MAN TGM 13.290, który zastąpił Stara 244 RS.

Obecny skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej  SZEWCE:

Jacek Kania – prezes

Krzysztof Równicki – wiceprezes

Renata Krzysiek – Nowakowska – sekretarz

Mariusz  Dekiel – skarbnik

Andrzej Bartkiewicz – naczelnik

Artur Gajek – zastępca naczelnika

Ryszard Fudali – gospodarz

Komisja rewizyjna

Marcin Król –  przewodniczący komisji

Zbigniew Bafia – członek

Jacek Głuch – członek

Poprzednie Nowy wóz dla OSP Szewce

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących