Szukaj

W Bolechowicach trwają zaawansowane prace dotyczące przebudowy drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 521.

Zrealizowano już budowę kanału technologicznego, wykonano roboty branżowe w zakresie instalacji gazowej oraz częściowo branży elektrycznej. W zakresie jezdni wykonano już warstwy podbudowy. Aktualnie realizowana jest budowa chodnika, zjazdów na posesje oraz szykan drogowych z prefabrykowanych elementów brukowych. Trwają przygotowania jezdni pod wykonanie robót nawierzchniowych.

Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj została zawarta w 2021 r.  Jej zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa inwestycji obejmuje budowę drogi od połączenia z drogą wojewódzką nr 762 w m. Zgórsko do połączenia z wykonanym już 2019 r. odcinkiem drogi, tj. do skrzyżowania z ul. Panek. W ramach zawartej umowy wykonane zostaną roboty budowlane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, polegające na rozbudowie drogi od mostu na Bobrzyczce z dowiązaniem do urządzonego odcinka istniejącej drogi.

Termin realizacji umowy to połowa 2023 r.

Poprzednie Trwa budowa dróg w Kowali

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących