Szukaj

Podczas lutowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę, na mocy której zwolniono restauratorów z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Nowiny. – Chcemy w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców, którzy finansowo borykają się ze skutkami pandemii – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

W szerokim gronie przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii, restauratorzy są tą grupą, którą najbardziej dotyczą ograniczenia handlu i usług związane ze stanem epidemii. Olbrzymim obciążeniem dla nich są stałe opłaty i, niezależne od niskich lub nawet zerowych obrotów, koszty.

– Zwolnienie i zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ma na celu pomoc przedsiębiorcom w związku z wprowadzonymi długotrwałymi ograniczeniami uniemożliwiającymi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej – wyjaśnia wójt. – I choć w naszej gminie zwolnienia te są w zasadzie symboliczne, to i tak zdecydowaliśmy się na ich wprowadzenie, by pomóc restauratorom – dodaje, jednocześnie przypominając, że przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminową zapłatą podatku od nieruchomości lub należności cywilnoprawnych (czynsz dzierżawny, najem, użytkowanie wieczyste), mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie poprzez rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie zaległości.

Zwolnienie z opłaty odbywa się na wniosek, który winien zostać złożony do dnia 30 marca b. r. Wszelkich informacji na ten temat udziela Pan Paweł Soboń codziennie w dni robocze w godz. 8.15-15.15 pod numerem telefonu 41 347 50 64.

Poprzednie Potwierdź profil zaufany w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących