Szukaj

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął rekrutację do  programów specjalnych realizowanych w bieżącym roku. Dynamicznie i świeżo brzmiące programy tj.  „Wiosna dla aktywnych” czy „Otwórz się na zmiany” to dwa z czterech programów specjalnych, które rozpoczęły się 1 marca 2021 roku.

Fizjoterapeuci, pracownicy branży gastronomicznej mocno poszkodowanej wskutek pandemii COVID-19 czy osoby poszukujące zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby starszej to grupy osób bezrobotnych, którym Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach proponuje udział w zindywidualizowanych działaniach aktywizacyjnych popartych diagnozą potrzeb i oczekiwań klientów urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaplanował na 2021 rok szereg działań aktywizacyjnych
w ramach przygotowanych programów:

„Aktywni to MY!”

program skierowany do osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapia, w ramach którego osoby bezrobotne mogą m.in. skorzystać z:

 • szkolenia indywidulanego podwyższającego kwalifikacje w zakresie fizjoterapii;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej o profilu fizjoterapia wraz
  z konsultacjami w zakresie wypełniania wniosków;
 • premii finansowej na reklamę lub środki ochrony osobistej.

„Otwórz się na zmiany”

wsparciem w programie mogą zostać objęte osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w sektorze gastronomii w wyniku pandemii wywołanej COVID-19.

Oferowane wsparcie w programie to:

 • szkolenia indywidualne wraz ze zwrotem kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowym;
 • konsultacje z wypełnienia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej;
 • przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – 24 000 zł.
 • premia finansowa na reklamę.

„Stawiam na siebie”

do programu zapraszamy osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych w wieku 35-50 lat z czynnym prawem jazdy kat. B poszukujące zatrudnienia w sektorze opieki nad osobami starszymi.

Zadania:

 • szkolenie „Profesjonalny opiekun osoby starszej” wraz ze stypendium szkoleniowym;
 • konsultacje z wypełnienia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej;
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 24 000 zł;
 • premia wypłacona po ukończonym szkoleniu i po otrzymaniu dotacji.

„Wiosna dla aktywnych”

o udział w programie mogą ubiegać się osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami zawodowymi w wieku 35-50 lat.

PUP oferuje:

 • szkolenie „Profesjonalny opiekun osoby starszej” wraz ze stypendium szkoleniowym;
 • grant na zakup środków ochrony osobistej;
 • premia motywacyjna wypłacona po podjęciu zatrudnienia.

Rekrutacja do programów trwa do 30.04.2021 r.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.kielce.praca.gov.pl oraz pod numerami telefonów: 41-367-16-12, 41-367-11-18, 41-367-11-67.

Poprzednie Nowe projekty dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących