Szukaj

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął realizację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku. Różnorodność form aktywizacji – również dla osób, które utraciły pracę wskutek pandemii wywołanej COVID-19 – to główne cechy realizowanych w 2021 roku projektów konkursowych. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

„ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie”

Grupę docelową będą stanowiły osoby bezrobotne:

 • powyżej 29 roku życia
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w szczególności:

– osoby po 50 roku życia  ⎯ kobiety  ⎯ osoby z niepełnosprawnością 
⎯ osoby długotrwale bezrobotne ⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami.

 • osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:

 1. a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działań;
 2. b) staże na okres 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia;
 3. c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 4. d) szkolenia / kursy:
 • kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona;
  • kurs „Operator koparko – ładowarki”;
 • kurs „Specjalista ds. finansowo – kadrowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 28.02.2023r.

Wartość całkowita projektu: 2.822.907,78 zł.

Osoba do kontaktu:  Koordynator projektu –  Pani Marzena Skwirowska   tel. 41/367-16-12

„Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:

 1. z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;
 2. z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.

Rekrutacja do I tury uczestników projektu trwa do osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Wartość całkowita projektu: 1.554.089,76 zł.

Osoba do kontaktu:  Koordynator projektu –  Pani Dominika Rutkowska-Pyk   tel. 41/367-11-81

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzednie Liczymy się dla Polski!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących