Szukaj

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnich dniach Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, której członkiem jest Samorząd gminy Nowiny, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na międzynarodowy projekt współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”, w ramach poddziałania 19.3 ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, jest jednym z partnerów realizowanego projektu współpracy „GEOLOGY”, którego liderem jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. 

Celem projektu współpracy jest wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków, w tym wzrostu poziomu wiedzy na temat dziedzictwa geologicznego wśród mieszkańców współpracujących obszarów.

W ramach projektu LGD „Perły Czarnej Nidy” zaplanowała organizację trzech eventów, mających na celu wypromowanie dziedzictwa geologicznego, kulturowego i przyrodniczego GEOPARKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Pierwszym eventem było Święto Chęcin, w dniach 17-18 czerwca. Drugi z eventów odbył się w dniach 24 i 25 czerwca w Morawicy. Trzeci event, którego LGD jest współorganizatorem będzie mieć miejsce w dniach 1-2 września w Nowinach. W programie zaplanowano występy Szkoły Tańca i Ruchu Scenicznego „Mimesis”, prezentacje artystyczne Studia Piosenki Miniaturka, koncert Orkiestry Dętej Nowiny, promocję kultury ludowej w wykonaniu Zespołu „Bolechowiczanie”, „KGW Kowalanki”, „KGW Szewczanki”, Chór „Nowina”. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Andrzej „Piasek” Piaseczny.

LGD wraz z delegatami z GEOPARKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO będzie miała swoje stoisko, na którym można będzie otrzymać przewodniki turystyczne, foldery promocyjne, gadżety.

To jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. W ramach projektu współpracy, każda LGD realizuje niezbędne innowacyjne zadania dla swojego geoparku i tak np. LGD Grupa Łużycka wyda grę i kolorowankę dla dzieci oraz gadżety promocyjne, LGD Partnerstwo Kaczawskie utworzy lapidarium w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie promujące najważniejsze skały wydobywane w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

LGD „Perły Czarnej Nidy”, w ramach projektu współpracy GEOLOGY zorganizuje wyjazd studyjny do Geoparku „Kraina Wygasłych Wulkanów” oraz Łuk Mużakowa, wyjazd studyjny do Geoparku „Czeski Raj”. Zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu dziedzictwa geologicznego, powstają totemy ekspozycyjne, a także materiały promocyjne.

Odbędą się również szkolenia z zakresu dziedzictwa geologicznego, mające na celu przekazanie wiedzy na temat dziedzictwa geologicznego obszaru objętego działaniem LGD „Perły Czarnej Nidy”. Warsztat skierowany będzie do przewodników turystycznych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją i rozwojem obszaru LGD oraz mieszkańców. Uczestnicy nabędą wiedzę o niepowtarzalnych stanowiskach geologicznych i dziedzictwie kulturowym, które decydują o unikatowości obszaru i przyczyniły się do ustanowienia Geoparku wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Dzięki zadaniu wiedza będzie dalej przekazywana docierając do kolejnych osób, turystów, mieszkańców. Odbędą się trzy szkolenia: po jednym w każdej gminie. Jedno szkolenie skierowane będzie do 20 osób i trwać będzie 6 h. Poprowadzone zostanie przez przewodnika znającego doskonale dziedzictwo trzech gmin, których dotyczyć będzie szkolenie. Uczestnicy odwiedzą mniej znane stanowiska geologiczne i kulturowe na obszarze LGD.

Totemy ekspozycyjne stanowić będą nośnik treści informacyjnych i promocyjnych dotyczących zasobów Geoparku Świętokrzyskiego. Treści prezentowane będą w języku polskim i angielskim. Totemy znajdować się będą w przestrzeniach ogólnodostępnych na terenie gmin należących do LGD. Zawartość ekspozytorów to poza grafiką i tekstem również dwie specjalne wnęki wraz z modelami/okazami geologicznymi podświetlonymi światłami led. Ekspozytory pełnić będą funkcje reprezentacyjną, informacyjną ale również edukacyjną.

Poprzednie Potańcówka na skwerze w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących