Szukaj

Nowy sprzęt został przekazany do jednostek OSP Kowala, OSP Wola Murowana i OSP Szewce współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Władze gminy zwróciły się z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu utraconego sprzętu i ubrań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W wyniku realizacji umowy z dnia 28 sierpnia 2020 r. doposażone zostały trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Kowala, OSP Wola Murowana i OSP Szewce. Dla trzech jednostek z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny zakupiono łącznie: 12 szt. ubrań specjalnych, 10 szt. butów strażackich, 12 szt. kominiarek, 18 szt. węży strażackich i 18 szt. rękawic strażackich na kwotę ok. 50 tysięcy złotych.

Zakupiony sprzęt współfinansowany ze środków Funduszy Sprawiedliwości jest uzupełnieniem wyposażenia w miejsce uszkodzonego podczas akcji gaśniczej – pożaru składowiska chemikaliów w Nowinach. Wyposażenie to będzie wykorzystywane w czasie akcji gaśniczo-ratowniczych, sprawdzi się również w najcięższych warunkach, w akcjach ratunkowych i pożarowych, a przede wszystkim zapewni gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, a co za tym idzie bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Nowy sprzęt został przekazany na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowali, Woli Murowanej i Szewcach przez wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, zastępcę wójta Łukasza Barwinka oraz komendanta gminnego OSP Marcina Głogowskiego.

 

 

Poprzednie Konkurs fotograficzny

Zadaj pytanie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących