Szukaj

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” –  23 czerwca podczas sesji Rady Gminy ślubowanie złożył Pan Krystian Bartkiewicz, który został wybrany radnym w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 11. 

Uprawnionych do głosowania w dniu 13 czerwca 2021 r. było 369 osób, wzięło w nim udział 131 osób, czyli zaledwie 35,5% uprawnionych.
Oddano 126 ważnych głosów i 5 głosów nieważnych. Bogumiła Kowalczyk zdobyła 36 głosów, a Krystian Bartkiewicz – 90 głosów.

Poprzednie Wójt z absolutorium i wotum zaufania

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących